Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni tänasel istungil keskenduti Riigikontrolli ülevaatele, mis käsitles valdades ja linnades peetavaid andmekogusid. Arutelu käigus tulid esile erinevad seisukohad ja hinnangud.

Erikomisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on riigiasutused andmekogude teemal olulisel määral eriarvamusel, mistõttu see nõuab veel süvitsi käsitlemist. „Riigikontroll ja vastutavad asutused jäid probleemi olemuse suhtes teravale eriarvamusele, mis ise kinnitab komisjoni esialgset arvamust, et vähemalt andmekogude regulatsiooniga on probleem olemas. Aga probleem on kahtlemata ka andmete kogumises ja nende käsitlemise süsteemis,“ ütles Ligi.

Riigikontrolli ülevaatest „Ülevaade valdades ja linnades peetavatest andmekogudest“ selgus, et kõigi kohalike omavalitsuste peale kokku on sadu andmekogusid. Riigikontrolli hinnangul kohalike omavalitsuste andmekogud ei vasta tihti nõuetele, sest valdavalt on andmekogude esmane kontroll jäetud tegemata. Ülevaates on põhjuseks välja toodud nii kohalike omavalitsuste tegemata töö ja vähene teadlikkus kui ka riigi õigusruumis valitsev segadus ning süsteemse järelevalve puudumine.

Avaliku teabe seaduse kohaselt on andmekogu riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.

Teema arutelu jätkub komisjoni eesseisval istungil.

Istung on järelvaadatav siit.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside