Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigieelarve kontrolli erikomisjon otsustas esitada valitsusele ettepaneku töötada järgmise aasta veebruariks välja kontseptsioon, milles sisalduvad võimalikud lahendused kiire- ja ülikiire interneti viimiseks maapiirkondadesse tarbijatele mõistliku hinnaga.

Komisjon palub valitsusel kaaluda olemasoleva taristu kasutamist valguskaablivõrgu arendamisel ja võimalusi elektrimastide ühiskasutusse võtmiseks.

„Elektrimaste saab ära kasutada valguskaabli riputamiseks ning see muudab ehituse odavamaks,“ selgitas tänast arutelu juhtinud komisjoni aseesimees Andres Metsoja. Samuti annab see tema sõnul võimaluse kasutada olemas olevat kaablivõrku. „Välja tuleks selgitada, kas ja millistel tingimustel oleks selline lahendus võimalik,“ ütles Metsoja.

Vastu võetud Euroopa Liidu direktiiv kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta näeb ette, et olemasolevat taristut tuleb ära kasutada lairibaühenduse ehitamiseks.

Komisjon tegi ka ettepaneku kaaluda õhuliini ehituse lihtsustamiseks ehitusseadustiku muutmist. „Riik peab muutma lairibaühenduste ehitamise sisuliselt lihtsamaks ja odavamaks,“ ütles Metsoja. Ta selgitas, et õhuliini ehitus on hetkel võrdustatud tavalise ehitusega, mis tähendab, et valguskaabli posti külge riputamiseks tuleb läbida keerulised bürokraatlikud kooskõlastused, koostada projektid ja taotleda load.

Komisjoni hinnangul tuleb sellega seoses analüüsida ka maakasutuse küsimust ja vajadusel üle vaadata asjaõigusseadus, et viia kiire internet kõikide Eesti majadeni, kus elavad või töötavad inimesed.

„Energiavõrgu mastide ristkasutus vähendaks maaomanikega kokkuleppimisest tulenevat bürokraatiat just hajaasustusega piirkondades,“ rääkis Metsoja. „Sellega saaks lahendatud eluliselt või ettevõtlusega tegelemiseks tähtis eeldus – viia kiire andmeside teenus kõikidele selleks soovi avaldanud elanikeni.“

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungitel käsitleti koos turuosalistega Riigikontrolli audit „Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus“.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside