Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon analüüsib tänasel avalikul istungil Riigikontrolli kontrolliaruannet „Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkus“.

Erikomisjoni esimehe Aivar Sõerdi sõnul ületasid eelmisel aastal kulud ja investeeringud tulusid 100 miljoni euro võrra. “Kogu valitsussektori puudujääk eelmisel aastal oli Statistikaameti andmetel 0,3 protsenti SKPst,” märkis esimees.

„Riigikontrolli aruandes on märgitud, et eelmisel aastal kulutas riik likviidsusreservi pandud Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa raha selleks, et katta riigi miinust ja hoida likviidsusreservi nõutaval tasemel. Selline tegevus pole aga kooskõlas Eesti Haigekassa ja töötuskindlustuse seadustega,“ märkis Sõerd. „Samale seisukohale jõudis ka õiguskantsler, kellelt Riigikontroll arvamust küsis. Nende seaduste järgi on Rahandusministeeriumil lubatud Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa raha üksnes hoida, aga mitte kasutada igapäevakulude katteks,“ tõi esimees välja. „Soovime istungil kuulda Rahandusministeeriumilt selgitusi, kuidas on võimalik, et selline olukord pikka aega aset on leidnud ja mida kavatseb valitsus ette võtta, et see lõppeks,“ ütles Sõerd.

„Riigikogu täiendas 2017. aastal riigieelarve seadust sättega, mis lubab Rahandusministeeriumil hoiule antud Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa raha ning sealhulgas reservide raha kasutada, kuid seda tingimusel, et igal ajal peavad olema tagatud väljamaksed, mis on nii Eesti Haigekassale kui ka Eesti Töötukassale õigusaktidega ülesandeks tehtud,“ ütles erikomisjoni liige Inara Luigas. „Õiguskantsler nägi probleemi hoopis selles, et Eesti Haigekassa seadus ja Eesti Töötukassa seaduse normid on riigieelarve seaduse omadest kitsamad ja palus seadusandjal need õigusselguse huvides omavahel kooskõlla viia,“ lisas Luigas.

„Aruanne toob üheselt välja, kuidas Eesti majandus kasvas 2017. aastal üle ootuste 4,9 protsenti. Heameelt teeb see, et palgakasv ületas hinnatõuse ja et töötus vähenes tuntavalt,“ tõi Luigas välja.

Kontrolliaruandes seisab, et Riigikontroll auditeeris, kas riigi raamatupidamise aastaaruanne annab korrektset infot riigi finantsseisu ja lõppenud aasta majandustulemuse kohta ning kas majandustehinguid tehes on riigiasutused kinni pidanud eelarveseadustest.

Istungile on kutsutud riigihalduse minister Janek Mäggi, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Regina Vällik, Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakonna juhataja, riigi pearaamatupidaja Juta Maar ja Riigikontrolli esindajad.

Avalik istung algab kell 13 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.

Videosalvestist saab hiljem vaadata www.youtube.com/riigikogu.

Lisainfo: Aivar Sõerd 5062676, Inara Luigas 5168422.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside