Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas tänasel avalikul istungil Riigikontrolli aruandeid, mis käsitlesid olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõttu ning jäätmete taaskasutamistoiminguid prügilates ja järelevalvet ladestamise üle.

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul võttis komisjon teadmiseks, et Riigikontrolli hinnangul ei hoia Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni kontrollitegevus ära prügilates jäätmete taaskasutuse kuritarvitusi ega vähenda pettuste riski. Reinsalu sõnul on märkimisväärne oht, et prügilates käib jäätmetega skeemitamine ja taaskasutuse nime all toimub tegelikult jäätmete ladestamine, mille eest jäetakse maksmata saastetasu.

Erikomisjon asus seisukohale, et Keskkonnaamet peab jäätmete taaskasutamise lubamisel veenduma, et see tegevus on vajalik ning et selle eesmärk pole hoiduda saastetasu maksmisest.

Komisjoni esimees ütles kontrolliaruandele viidates, et prügilate lubades tuleb taaskasutustegevusi täpsemalt kirjeldada ning seada neile tegevustele selged ja kontrollitavad nõuded. Keskkonnainspektsiooni järelevalve taaskasutustoimingute üle peab andma täpse ülevaate, milliseid jäätmeid ja kuidas on prügilates taaskasutatud.

Komisjon nentis istungil kuuldu põhjal, et biojäätmete osas ei ole 2014. aasta ning pikendatud 2022. aasta jäätmekava eesmärke saavutatud. Samuti võttis komisjon teadmiseks Riigikontrolli seisukoha, et Keskkonnaministeerium ei ole suutnud motiveerida omavalitsusi biojäätmeid liigiti koguma ja ringlusse suunama. Seetõttu kogutakse biojäätmeid korraldatud jäätmeveo raames liigiti vaid veidi enam kui pooltes omavalitsustes.

Erikomisjon asus seisukohale, et biojäätmete ringlussevõtu olemasolevad ja ka kavandatavad võimalused ei ole piisavad, et võtta ringlusse kõik tekkivad biojäätmed. Toetama peaks tegevusi, mis aitavad kõige tõhusamalt biojäätmeid ringlusse võtta ning millega tagatakse neist saadud kvaliteetsete toodete kasutuselevõtt.

Komisjon võttis teadmiseks Riigikontrolli ettepanekud, kuidas sellekohast eesmärki saavutada ja peab mõistlikuks, et Keskkonnaministeerium kaaluks koheselt asjakohaste meetmete rakendamist. Komisjon soovib järgmise aasta kevadel korraldada samal teemal jätkuarutelu.

Komisjonile andsid selgitusi keskkonnaminister Tõnis Mölder, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaagentuuri, Keskkonnaameti, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ja Riigikontrolli esindajad.   

Videosalvestist istungist saab vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside