Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon tutvus tänasel avalikul istungil internetipõhise andmevahetuse keskkonna X-tee halduse ja töökindlusega ning leidis, et X-teega ühinenud asutustele andmete edastamisel peab olema tagatud kõigi andmekaitse reeglite järgimine.

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul tunnustas komisjon Riigi Infosüsteemi Ametit (RIA) selle eest, et RIA on selgitanud välja X-tee töökindlust ohustavad olulisemad riskid, neid hinnanud ning töötanud välja riskide maandamiseks vajalikud meetmed.

„Edasi on vaja välja töötada selged ja täpsed reeglid andmete esitamise kohta X-tee liikmetele oma turvalisuse nõuetele tagamiseks,“ rääkis komisjoni esimees. „Otstarbekohane on juba andmeteenuste kasutamise lepingutes need reeglid ette näha ning teostada jooksvat kontrolli selle üle, kas eraõiguslikud X-tee liikmed andme turvalisuse nõudeid täidavad.“

Komisjon peab asjakohaseks, et täiendavad andmekaitse reeglid ja nende järelevalve kehtestatakse selle aasta jooksul. Riigi IKT tegevuse eest vastutavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ootab komisjoni tagasisidet selle aasta lõpuks.

Riigikontroll tuvastas oma auditiaruandes „X-tee haldus ja töökindlus“, et Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on üldiselt taganud X-tee keskuse töökindluse, kuid X-teed kasutavate eraettevõtete infoturbe taset X-teega liitumisel ja kasutamisel ei kontrollita.

Istungil jagasid selgitusi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA), Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse (SMIT), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (RMIT), Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) ning Riigikontrolli esindajad.

Videosalvestist istungist saab vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside