Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon kuulas tänasel avalikul istungil selgitusi ettevõtete toetusmeetmete kohta Covid-19 kriisi ajal ning leidis, et Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) toetusmeetmed vajavad täiendavat auditit.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et tänasel istungil esile kerkinud küsimuste raames palub komisjon kaaluda Riigikontrollil läbi viia nii täiendav tegevusriskide kui ka finantsaudit. „Arvesse võttes Riigikontrolli ülevaate järeldusi, palume MESil esitada nimekirja laenusaajatest, laenumahtudest ja laenude üldtingimustest, mida Covid-19 kriisi meetmena laenudena välja makstud,“ ütles Reinsalu.  

Reinsalu rõhutas, et toetusmeetmed olid vastavalt Maaeluministeeriumi ja MESi vahelisele leppele mõeldud koroonaviiruse levikust tingitud ootamatute likviidsusraskuste leevendamiseks, mitte aga rutiinse laenu refinantseerimiseks.

Komisjoni liikme Annley Akkermanni sõnul on kriisiabi meetmetest toetust saanud väga erinevad ettevõtted pea kõigist majandusvaldkondadest. „Erinevused toetust saanud ja mittesaanud ettevõtete majandusnäitajate vahel kõiguvad väga suures ulatused, isegi kordades, seetõttu ei saa esitatud statistikale tuginedes väita, et toetusi oleks õnnestunud jagada kindlalt fokusseeritult,“ rääkis Akkermann.

Akkermann juhtis tähelepanu, et meetmete tingimusi koostama hakates ei olnud kellelgi selget teadmist, kuidas koroonapandeemia areneb, aga tuleviku tarbeks on mõtteainet küllaga. „Ebaefektiivselt jagatud toetusmeetmed ühest küljest lihtsalt raiskavad riigi raha, aga teisest küljest moonutavad ka konkurentsi, ühtviisi halvad on mõlemad,“ märkis Akkermann. „Riigi raha peab olema kasutatud tõhusalt ja mõjusalt. Esitatud aruande põhjal ei saa seda kinnitada ega ümber lükata.“

Komisjonile jagasid selgitusi Eesti Töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, SA KredEx, Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Riigikontrolli esindajad.

Videosalvestist istungist saab vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside