Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon võttis vastu otsuse ja tegi omapoolsed soovitused Sotsiaalministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Eesti Haigekassale, et edendada senisest enam laste tervishoiukorraldust.

Erikomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul on täna oluline rõhku panna lastele suunatud tervishoiuteenustele. „Peame tagama teenuste senisest kõrgema taseme ja kättesaadavuse ning ühtlustama süsteemi,“ sõnas esimees. Stalnuhhini sõnul on samuti tähtis ka tervise edendamine ja põhjalikum teavitustöö laste, nende vanemate, arstide ja õpetajate seas. „Laste tervist tuleb hoida ja selleks ka toetav keskkond tagada. Nendele suunatud tervishoiuteenustele ja tervisekasvatusele tuleb hakata senisest rohkem tähelepanu pöörama. Selleks otsustasime erikomisjoniga teha ettepanekud, mis võiksid olla asutustele suunisteks laste tervishoiukorralduse edendamisel,“ lisas ta.

Erikomisjoni tegi kokku 18 soovitust. Nende hulgas on näiteks ettepanek Sotsiaalministeeriumile välja töötada ja rakendada laste tervise jälgimisel ning ravimisel integreeritud teenuste kontseptsioon. See tähendab seda, et perearstiteenus, koolitervishoiuteenus, eriarstiabi, õppenõustamise tugiteenused ja lastekaitse tuleks ühendada toimivaks ning koordineeritud süsteemiks.

Samuti on erikomisjon oma soovitustes ära märkinud, et Haridus- ja Teadusministeeriumil tuleks tagada vajaduspõhine tugiteenuste osutamine lastele, noortele ja nende peredele. Haigekassa peaks erikomisjoni hinnangul kaaluma võimalust esitada ravijuhendite nõukojale ettepanek ravijuhendi väljatöötamiseks rasvunud laste ravimisel.

Erikomisjon arutas tänasel istungil laste tervishoiukorraldust Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, SA Tallinna Koolitervishoiu, Tartu Koolitervishoiu OÜ ning Riigikontrolli esindajatega.

Riigikontrolli aruandest selgus, et Riigikontrolli hinnangul ei taga praegune laste tervishoiukorraldus laste tervise probleemide ennetamist, õigeaegset avastamist, süsteemset jälgimist ja järjepidevat ravi. Olukorra parandamiseks tuleks luua sisuline koostöö perearsti- ja eriarstiabi, koolitervishoiu-, lastekaitse-, õppenõustamisteenuste ning terviseedenduse pakkumise spetsialistide vahel.

Istung on järelvaadatav siit.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside