Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil oli täna kõne all Riigikontrolli ülevaade Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemide kohta kohalikes omavalitsustes. Riigikontroll hindas, kas ja mil määral on erinevate toetuste tulemusel paranenud kohalike omavalitsuste teenuste osutamiseks vajalike hoonete seisukord.

Erikomisjoni esimehe Aivar Sõerdi sõnul on tegu kõikehõlmava ülevaatega hoonete olukorra kohta kohalikes omavalitsustes ja kuidas on kasutatud toetusi hoonete seisukorra parandamiseks. „On selge, et erinevus vajaduste ja võimaluste vahel on suur,“ nentis Sõerd.

„Järgmiste aastate rahastamisvajaduse osas eeldatakse, et tuge saadakse nii Euroopa Liidu toetuste arvelt kui ka siseriiklikest vahenditest. Samas peame arvestama, et Euroopa Liidu toetuste maht väheneb ja seetõttu on vaja mõelda, millistest siseriiklikest vahenditest see vähenemine katta,“ märkis Sõerd.

„Kohalikud omavalitsused on Euroopa Liidu toetuste kaasrahastamisega hästi hakkama saanud,“ märkis erikomisjoni liige Andres Metsoja. Samas nentis Metsoja, et Riigikontrolli hinnangul on kohalikel omavalitsustel vaja palju täiendavaid investeeringuid. Metsoja avaldas lootust, et enne järgmist eelarveperioodi ja haldusreformi ajal on kohalikud omavalitsused valmis üle vaatama ka oma varad ja nende kasutamise, sest uute investeeringute kavandamisel on vajalik nendega arvestada.

„Kuna elanikkond osades regioonides siiski väheneb, tuleks rohkem investeerida keskustesse, et tagada teenuste senisest parem kättesaadavus,“ lisas Metsoja.

Arutelu aluseks oli Riigikontrolli ülevaade „Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemid kohalikes omavalitsustes“.

Riigikontrolli analüüs näitas, et ajavahemikul 2007–2016 on kohalikud omavalitsused oma sotsiaalse taristu korrastamiseks saanud toetust 345 miljonit eurot. Toetustest 79 protsenti pärineb Euroopa Liidu ja muudest välisvahenditest (sh CO2-kvoodimüük) ning 21 protsenti riigisisestest toetusmeetmetest.

Istungil osalesid Rahandusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Ida-Virumaa Maaomavalitsuste Liidu ja Riigikontrolli esindajad.

Istungit saab järele vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Fotod.

Lisainfo: Aivar Sõerd 5062676, Andres Metsoja 521 9613

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside