Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon tutvus täna Riigikontrolli kontrolliaruandega „Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine“.

Erikomisjoni esimees Aivar Sõerd ütles, et riigi eelarvestrateegias järgmiseks neljaks aastaks on IKT valdkonna lisarahastuseks ette nähtud kokku 118 miljonit eurot, aga sellest konkreetselt infoturbe tagamiseks vaid 9,4 miljonit eurot.

„Põhiline osa IKT lisarahastusest läheb olemasolevate teenuste tagamiseks, riistvara uuendamiseks ja uuteks arendusteks, mida saab infoturbega seostada kaudselt. Riigikontrolli audit toob välja tõsiseid puudujääke riigi kriitiliste andmebaaside infoturbes, mis näitab, et sinna on vaja rahaliselt panustada senisest enam,” lausus Sõerd. Samuti juhtis ta tähelepanu auditis väljatoodule, et viie kriitilise andmebaasi andmeid pole seni välisesindustesse varundatud.

Esimehe sõnul on edasiminek andmesaatkonna avamine Luksemburgis, mille ettevalmistamisega töö käib ja mis peaks käivituma tänavu juulist.

Komisjoni liige Andres Metsoja märkis, et Eesti riigi kriitilised andmekogud on küll kaitstud, kuid kuna oleme endale e-riigina seadnud ranged nõuded andmete turvalisuse tagamisel, siis peame suutma neid nõudeid ka täita. „Oluline on, et andmete kaitsmise parandamisel oleks seatud eesmärgid ja tegevuskava,“ toonitas Metsoja. „Samuti tuleb kriitiliste andmekogude võimalikke nõrkusi regulaarselt hinnata.“

Audit (PDF, 574 kB) näitas, et mitmes kriitilises andmekogus on olulisi puudujääke infoturbe tagamisel, näiteks logide analüüsimisel, läbistustestimisel ja mobiilsete seadmete kaitsmisel. Samuti ei ole seni kehtestatud kriitiliste andmete kaitsmiseks vajalikke erinõudeid. Veel toodi auditis välja, et andmekogude varukoopiate hoiustamine saatkondades on oluline.

Istungil osalenud üldjoontes nõustusid auditis väljatooduga ning lubasid ettepanekutega arvestada ja neid ellu viia.

Istungist võtsid osa ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, riigikontrolör Janar Holm ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ning Kaitseministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside