Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul arutelul keskenduti Riigikontrolli auditiaruande „Kultuuri rahastamise eriaruanne“ käsitlemisele. Kutsutud olid asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. 

Komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin rõhutas, et riigi rahade kasutamise kontrollsüsteem on olulise tähtsusega, et kindlustada vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine. Seepärast pöörabki komisjon erilist tähelepanu kontrollsüsteemi toimimise jälgimisele. 

Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo tõi välja auditi tegemise kolm põhimõtet: raha jagamise alus oleks arusaadav, läbipaistev ja kontrollitav. 

Olgo toonitaski, et riigi raha jagav asutus vastutab ka raha sihipärase, seadusliku ja säästliku kasutamise eest. Selle tagamiseks tuleb välja töötada kontrollisüsteem: luua õigusaktide ja lepingutega võimalused ja eeldused kontrolliks, kehtestada aruandluse kord ja aruandevormid. Samuti peab rahastaja tagama, et aruannetega saadakse piisavalt sisulist ja finantsilist infot toetuste kasutamise kohta ning et järelevalvet tehtaks ettenähtud põhjalikkusega. Peakontrolör tõi välja positiivsed tendentsid kõne all olevas kontrollsüsteemi rakendamise küsimuses. 

Olgo sõnul on Riigikontroll aga jätkuvalt seisukohal, et ainult kogu toetusraha kasutamise ülevaade tagab piisava võimaluse arusaamiseks sellest, kuidas konkreetset toetusraha kasutati. Samas tunnistas ta, et praegune praktika ei võimalda tegelikult kontrollijatel saada parimat ülevaadet toetuse kasutamisest ega välista ennetavalt ka seda, et samu kuludokumente ei esitataks erinevatesse aruannetesse ehk et riik ei rahastaks samu tegevusi mitu korda. 

Stalnuhhin märkis arutelu kokkuvõtteks, et komisjon kavatseb täna arutusel olevat kontrollsüsteemi toimimise teemat käsitleda veel täiendavalt oma istungil käesoleva aasta lõpus. 

Arutelule olid kutsutud kultuuriministeeriumi, Kultuurtuurkapitali, Hasartmängumaksu nõukogu, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eraõigusliku kontsertide korraldaja, Eesti Etendusasutuste Liidu, Eesti Muuseumiühingu, Eesti Olümpiakomitee, TÜ Kehakultuuriteaduskonna, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Sihtasutuse Eesti Filmi Instituut, Rahvakultuuri Keskuse, Muinsuskaitseameti, Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Muuseumiühingu, Rahvakultuuri Keskuse ning Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühma esindajad. 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside