Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni tänasel istungil keskenduti Riigikontrolli auditiaruande „Kultuuri rahastamise eriaruanne“ käsitlemisele. Tegemist oli käesoleva aasta märtsis toimunud arutelu jätkamisega. Kutsutud olid asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. 

Komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin rõhutas, et riigi kultuurile eraldatud rahade kasutamise kontrollsüsteem on olulise tähtsusega, et kindlustada vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine. Seepärast ongi komisjon pööranud erilist tähelepanu kontrollsüsteemi toimimisele. „Tänane arutelu näitas, et on toimunud olulised nihked kultuurile eraldatud vahendite kasutamise kontrolli rakendamisel. Samas peame vajalikuks süsteemset ja järjekindlat tegevust, et tagada kultuurile eraldatud vahendite sihipärase kasutamise kontroll,“ ütles Stalnuhhin. 

Riigikontrolli auditi põhjal jälgiti kolme põhimõtte järgimist. Need on raha jagamise aluste arusaadavus, läbipaistvus ja kontrollitavus. 

Kultuuriministeeriumi esindajad selgitasid, et 2013. aastal on toetusprogrammide väljatöötamisel lähtunud Riigikontrolli märkustest. Erinevate programmide tingimused on viidud sarnastele alustele. Toetusprogrammide käskkirjades on fikseeritud projektide hindamisel kasutatavad kriteeriumid. Samuti on nimetatud toetatavate tegevuste loetelu. Mahukamate programmide puhul on selgelt välja toodud abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude nimekiri. 

Kultuuriministeerium kinnitas eriaruande kommentaarides, et tänasel päeval avalikustatakse kõik avatud taotlusvoorudega programmidega seonduv informatsioon koos hindamiskriteeriumidega ministeeriumi kodulehel.  Kõik komisjonide koosolekud protokollitakse ning protokollides kajastatakse nii positiivsete kui negatiivsete otsuste põhjendused. Samuti fikseeritakse protokollides võimalike huvidekonflikti esinemine ja vastavate komisjoniliikmete lahkumine ruumist otsustamise hetkel. 2013. aastal on tõhustatud toetuste aruannete kontrollimise süsteemi. See puudutab nii kultuuriministeeriumi toetusprogramme kui ka Hasartmängumaksu Nõukogu toetusi. 

Arutelul osalesid kultuuriministeeriumi, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Etendusasutuste Liidu, Eesti Muuseumiühingu ja Riigikontrolli esindajad. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside