Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) arutas täna Strasbourgis Mailis Repsi raportit alaealiste laste kaitsmisest, kes saabuvad Euroopasse kolmandatest riikidest ilma täiskasvanust saatjata. Arvatakse, et ainuüksi Euroopas on käesoleval ajal üksinda saabunud lapspõgenike arv juba umbes 100 000. Osa lapsi saabub sõjaliste konfliktide eest põgenedes, teised seetõttu, et nende vanemad, õed-vennad ja lähemad sugulased on langenud piinamise või tapmise ohvriteks. Paljude laste põgenemise põhjuseks on kas vaesus või rahutused, aga on ka seksuaalse ärakasutamise ja inimkaubanduse ohvreid. Reps käsitles oma raportis Euroopa Nõukogu printsiipide rakendamist, mis aitavad saabuvatele lastele leida iga lapse probleemidele sobiva pikaajalise lahenduse. 

ENPAs toimunud arutelul räägiti veel Põhja-Aafrikas toimuvatest sündmustest, kuhu lisaks Tuneesiale, Liibüale, Egiptusele on haaratud ka Jeemen, Süüria, Maroko, Alžeeria, Saudi Araabia, Bahrein ja Jordaania. Itaalia, Malta, Hispaania ja Kreeka rannikutele saabuvad kümned tuhanded paadipõgenikud on üks otsesemaid märke laienevast kriisist. Sajad tuhanded põgenikud erinevatesse Põhja-Aafrika naaberriikidesse on samuti meeleheitlikus olukorras. „Euroopa peab kiiresti reageerima, sest vastasel juhul on surve migratsioonile oluliselt suurem kui täna,“ rõhutas Reps oma ettekandes. Itaalia ja Malta on viidud olukorda, kus nad ei suuda enam üksinda põgenikelaviinile vastu seista ning on valmis paadipõgenikud Euroopasse laiali saatma. Ainult kiire ja ühtne reageerimine Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu tasandil hoiab ära ootamatud tagajärjed. Reps selgitas, et enamus paadipõgenikest on naised ja lapsed, keda ei saa tagasi saata, sest nende olukord saabumisel on tihti kriitiline. Kahjuks mitmed neist surevad enne kohalejõudmist või on eluohtlikus seisundis.
 
Oma ettekandes käsitles Reps ka naismigrantide olukorda tööjõuturul. Ta märkis, et naised kannatavad tööjõuturul olles mitmest aspektist vaadatuna. Naised ei saa kahjuks võrdse töö juures võrdset palka, paljud naised töötavad nn traditsiooniliselt naistele kuulunud sektorites nagu lapsehoid, vanurite hooldus ja sotsiaalhoolekanne või teenindussektor, mis on madalamalt tasustatud kui traditsioonilised meeste töövaldkonnad. Naisimmigrantidel on tihti probleeme tööviisa saamisel. Samuti on nad sunnitud töötama kodudes laste ja vanurite hooldajate ning koduabilistena, kus palga ja puhkusevõimalused ei ole garanteeritud. Paljud naised langevad aga kahjuks kuritarvitamiste ohvriteks.    
 
Reps määrati ka ENPA inimõiguste komisjoni poolt inimõiguste kaitsjate vastu suunatud vägivalla vastu võitlemise eest vastutajaks. Komisjoni esindaja ülesandeks on jälgida pidevalt inimõiguste kaitsjate olukorda Euroopa Nõukogu 47 riigis ning pöörata liikmesriikide ja kogu üldsuse tähelepanu suurematele rikkumistele. Repsi üleandeks on ka anda Euroopa Nõukogule regulaarselt ülevaade inimõiguste olukorrast. Käesoleval ajal on analüüsimisel juba Aserbaidžaani, Ukraina ja Venemaaga seonduvad probleemid.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside