Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps tegi Strasbourgis raportöörina ettekande teemal: “Inimõiguste kaitsjate kaitse”. Ta ütles sissejuhatuses, et kogu informatsioon pärineb esmaallikatest – inimõiguslastest mitteriiklike organisatsioonide (NGO) esindajatelt. „Kõige rohkem inimõiguste rikkumisi esineb Euroopa Nõukogu liikmesriikides, kus õigussüsteem ei tööta ja õigusriigi printsiipe ei järgita ning rikkumiste avalikustamine on eluohtlik,“ toonitas Reps. Raportöör märkis, et kahetsusväärselt on EN liikmesriike, kus seadusandlus töötab inimõiguslaste vastu. 

ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel avaldas oma sõnavõtus tunnustust Mailis Repsile põhjaliku ettekande eest, mis ENPA-l ka vastu võeti. Ta ütles, et ENPA ja Europarlamendi poolne inimõiguslaste autasustamine on positiivne, kuna juhib probleemile avalikkuse tähelepanu. Samas nentis ta, et viimati autasustatud Venemaa inimõiguslased Igor Kaljapin ja Oleg Orlov on võetud kriminaalvastutusele. 

Herkel rõhutas, et Euroopa Nõukogul ei tule tegeleda üksnes inimõiguste kaitsmisega, vaid tihti vajavad veelgi enam kaitset inimõiguste kaitsjad.  Ta viitas asjaolule, et tegelikult ei ole see esimene omalaadne raport. Samal moel käsitleti inimõiguste kaitsjate olukorda Euroopa Nõukogu liikmesriikides kolm aastat tagasi. Seekordsest arutelust jäi pinnale tahe muuta senine töö oluliselt tõhusamaks, anda sellele enam institutsionaalset tuge.  

Täna on Riigikogu delegatsioonil kohtumine Eesti esinduse diplomaatidega ning samuti Euroopa Inimõiguste Kohtu Eesti kohtunikuga. Reedel on täiskogul Herkeli ettekanne liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve protseduuri reformimisest. Eesti delegatsioonist esineb sel teemal sõnavõtuga ka Reps. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside