Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Laine Jänes ja regionaalminister Vallo Reimaa.

Rein Lang vastas Karel Rüütli küsimusele prokuratuuri ja uurimisorganite töö kvaliteedi kohta ning Valdur Lahtvee küsimusele looma julmal kohtlemisel karistuse määramise kohta.

Vastates Arvo Sarapuu küsimusele regionaalsele haldustasandile õigusliku aluse loomise kohta, selgitas Vallo Reimaa, et kõige suurem probleem on regionaaltasandil, kus kohtuvad kohalikud huvid ning riigi huvid ja seetõttu on ka halduskorraldusliku mudeli loomine kõige keerukam. Reimaa: „Valminud on materjal, mille nimeks on regionaaltasandi halduskorralduse korrastamise lähteseisukohad.” Samuti töötatakse Reimaa sõnul edasi maakondlikus arengukavas riigi ja regionaalse kogukonna huvide vahel kompromissi leidmisega.

Vastates Mark Soosaare küsimusele muudatuste kohta kohaliku omavalitsuse korralduses nentis Reimaa kehtiva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse korrastamise vajadust ning perspektiivis ka uue kohaliku omavalitsuse seaduse vastuvõtmist.

Reimaa vastas veel Toomas Vareki küsimusele Euroopa Liidu veemajanduse projektide rahastamise, Tarmo Männi küsimusele maakondliku haldusstruktuuri arengu, Jaan Kundla küsimusele Paide veemajandusprojekti rahastamise ning Toomas Trapido küsimusele kodanikuühiskonna sihtkapitali ettevalmistamise kohta.

Laine Jänes vastas Aleksei Lotmani küsimusele UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ümberkorraldamise; Maret Merisaar küsimusele vaimse kultuuripärandi kaitse seaduse ning Marek Strandbergi küsimusele ajalooliste ja looduslike pühapaikade kaitseks ja uurimiseks kavandatavate summade ja arengukava kohta.

 

Infotunni stenogrammiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside