Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjon saatis täiskogusse esimesele lugemisele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE). Eelnõu on täiskogus 6. veebruaril. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Eelnõuga muudetakse tervishoiuteenuste korraldamise seadust ja nähakse ette tervishoiuteenuste kapitalikulude rahastamine riigieelarvest vastavalt valitsuse kehtestatud korrale ja tingimustele. Praegu toimub tervishoiuteenuste rahastamine, mis sisaldab ka kulutusi raviasutuste renoveerimisele, vaid haigekassa vahendite arvelt.

„Tervishoiu rahastamiseks ei piisa ravikindlustuse rahadest, vajalik on tuua juurde lisaraha. Seepärast on kapitalikulude väljatoomine ravikindlustuse osast vajalik,” rõhutas sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial

Ka muudab eelnõu Eesti Haigekassa seadust, lubades võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk senisest suuremas ehk kuni 50% ulatuses varasema 20% asemel. Ühtlasi lubab muudetud sõnastus kasutada seda ülejääki laiemalt kui vaid tervishoiuteenuse kättesaadavuse parandamisele, mida näeb ette seaduse praegune sõnastus.

Seadusemuudatuse vastuvõtmine aitab autorite hinnangul suurendada ravikindlustuse vahendite hulka ja parandada haigekassa rahaliste vahendite otstarbekamat kasutamist, andes kindlustunde tervishoiuteenuse osutajatele.

Seaduse muudatusega sätestatud vahendid planeeritakse haigekassa eelarves. Eelarve kinnitab Eesti Haigekassa nõukogu lähtudes riigieelarvest ja haigekassa põhikirjast.

Tagasiside