Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht, BA president Laine Randjärv osaleb 16. – 18. juunini Hollandis Haagis toimuval Beneluxi parlamendi suveistungil. Eeloleva istungjärgu põhiteemaks on välispoliitika ja riikide Euroopa Liitu puudutava tegevuse ning kaubavahetuse ja majanduskoostöö koordineerimine.

Istungjärgu ajal allkirjastavad Balti Assamblee president Laine Randjärv ja Beneluxi parlamendi president Jack Biskop “Balti Assamblee ja Beneluxi parlamendi koostööleppe aastaiks 2011 – 2012”. Leppes rõhutavad mõlemad organisatsioonid vajadust süvendada koostööd Balti- ja Beneluximaade vahel, et paremini toime tulla üleilmse majandus- ja rahanduskriisi tagajärgedega, pöörates tähelepanu riikide majanduse tasakaalustamisele ja jätkusuutlikule arendamisele, edendades konkurentsivõimet eriti sellistes valdkondades nagu infotehnoloogia ja teadus. Organisatsioonide koostöö peamiseks eesmärgiks on Euroopa suurem integreerimine, tervishoiu ja sotsiaalse kindlustatuse laialdasem tagamine, poliitilise konsensuse säilitamine ning majanduselu stabiilsus ja areng. Peamisteks eelisvaldkondadeks järgmisel kahel aastal on: ühtse Euroopa energiasüsteemi loomine, teadmistepõhine ja innovatiivne majandus, tervishoid ja sotsiaalpoliitika, piiriülene koostöö võitluses illegaalse migratsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, integratsioonipoliitika.
 
Samas toimub ka Balti Assamblee presiidiumi istung ning Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi parlamendisaadikute ühisistung, kus arutatakse kolme regionaalse koostööorgani tegevuste koordineerimist. Muuhulgas arutatakse 2012. aasta kevadeks kavandatava kolmepoolse parlamentaarse konverentsi organiseerimisega seonduvaid küsimusi. Kõnealusel konverentsil on kavas keskenduda võitlusele organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja käibemaksupettuste vastu.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside