Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees ning Läänemeremaade parlamentaarse koostöö eesistuja Laine Randjärv esineb täna pöördumisega Läänemeremaade 18. välisministrite kohtumisel Kaliningradis.

„Läänemere piirkonnas on poliitiliste prioriteetide väljatöötamisel ning nende praktiliste tegevuste kaudu elluviimisel väga hea koostöö. Läänemeremaade läbivaks teemaks käesoleval aastal on innovatsioon – seda eelkõige tervishoiuga seotud teemadel, mis on eduka majandusliku arengu, konkurentsivõime ja sotsiaalse heaolu aluseks, “ ütleb Randjärv oma tervituskõnes Läänemeremaade välisministritele. Nimetatud temaatikast lähtuvalt on ette valmistatud ka augustikuus Pärnus toimuva Läänemeremaade 22. parlamentaarse konverentsi programm.

„Läänemere piirkonna edukaks, konkurentsivõimeliseks ja innovaatiliseks muutmine saab toimuda siis, kui kõik riigid seisavad ühiste väärtuste eest. Leian, et paljusõnaliste deklaratsioonide asemel tuleks pöörata rohkem tähelepanu ühistele sisulistele ja praktiliselt elluviidavatele projektidele,“ rõhutas Randjärv enne sõitu Kaliningradi.

„Eestile on järgmine aasta erakordne, kuna mitmete oluliste selle regiooniga seotud institutsioonide eesistumine on rotatsiooni korras meie riigi pädevuses: Eesti juhib korraga nii Läänemeremaade Nõukogu, Põhja- ja Balti riikide (NB 8) kui ka kolme Balti riigi koostööd,“ teatas Randjärv.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside