Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Rahvusvaheline töögrupp tutvustab homme Riigikogus üleeuroopalist tolerantsuse mudelseadust, mis annab Euroopa riikidele ette põhimõtted ja soovitused, kuidas tolerantsuse edendamist oma seadustesse sisse kirjutada. 

„Mudelseadus käsitleb probleeme, mis on seotud rassilise, etnilise ja religioosse sallimatusega, antisemitismi ja islamofoobia ilmingutega mitmetes Euroopa riikides,“ ütles viieliikmelisse töögruppi kuulunud Eesti õigusteadlane Rein Müllerson. „See rõhutab tolerantsuse laiendamise vajadust Euroopa ühiskondades ning käsitleb ka tolerantsuse piire. Mitte kõik ideoloogiad ja praktikad ei saa olla vastuvõetavad Euroopa ühiskondades.“ 

Mudelseadus annab tolerantsuse definitsiooni, kirjeldab tolerantsuse üldiseid põhimõtteid ja karistamisele kuuluvat tegevust ning toob näiteid erinevaid inimgruppe laimavatest väljenditest. Samuti on mudelseaduses välja pakutud haridust ja massimeediat puudutavaid konkreetseid punkte, mis võiksid olla sees riikide seadusandlustes tolerantsuse edendamiseks. 

Töögrupi lõi Poola endise presidendi Aleksander Kwasniewski juhitud Euroopa Tolerantsuse ja Lepitamise Nõukogu (European Council for Tolerance and Reconciliation – ECTR). Töögruppi kuuluvad lisaks Müllersonile veel Yoram Dinstein (Iisrael), Ugo Genesio (Itaalia), Daniel Thurer (Šveits) ja Rudiger Wolfrum (Saksamaa). 

Müllersoni sõnul sai töögrupp oma esialgse projekti valmis 2012. aasta lõpus ja on seda esitlenud nii Europarlamendis kui ka mitmete riikide seadusandjate (Poola, Ungari, Itaalia, Horvaatia) ees. „Nende arutluste eesmärgiks on olnud saada tagasisidet nii erinevate riikide seadusandjatelt kui ka ühiskondadelt laiemalt,“ lisas ta. „Tagasiside projektile on olnud üldiselt positiivne. Töögrupp on arvestanud kriitilisi kommentaare ja vastavalt nendele täiendanud ja korrigeerinud oma dokumenti.“ 

Töögrupi poolt välja töötatud mudelseadust tutvustavad Riigikogu konverentsisaalis algusega kell 11 Rein Müllerson, Yoram Dinstein ning Euroopa Tolerantsuse ja Lepitamise Nõukogu peasekretär Ireneusz Bil. Üritus on avalik ehk seda saavad kuulama tulla kõik huvilised. Samuti saab üritust jälgida veebist aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Täpsem info Euroopa Tolerantsuse ja Lepitamise Nõukogu kohta: http://ectr.eu/

Mudelseaduse tekst: http://ectr.eu/en-projects-and-initiatives/national-statue-for-the-promotion-of-tolerance 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside