Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon saatis täiskogusse esimesele lugemisele valitsuse algatatud Eesti rahvusringhäälinguseaduse eelnõu (965 SE), ettepanekuga eelnõu 1. lugemine lõpetada. Eelnõu on täiskogus 25. oktoobril.

Komisjoni otsuse kohaselt jõuab eelnõu esimesele lugemisele muutmata kujul. Komisjoni esimees Olav Aarna asus seisukohale, et nii oleks võimalik eelnõuga kiiremini edasi minna ja tulla ringhäälingunõukogu poolt esitatud muudatusettepanekute juurde tagasi peale eelnõu esimest lugemist.

Komisjoni istungil osalenud kultuuriminister Raivo Palmaru ei toetanud neid ringhäälingunõukogu esitatud ettepanekuid, mis tooksid kaasa põhimõttelist laadi muudatusi.

Ringhäälingunõukogu esitas komisjonile muuhulgas muudatusettepaneku, mille kohaselt hakkaks ringhäälingunõukogu ka edaspidi koosnema Riigikogu liikmetest ja valdkonna ekspertidest, nii nagu see on praegu. Sama ettepanek kehtestaks ka regulatsiooni, mis tagab kõikide fraktsioonide esindatuse ringhäälingunõukogus.

Uue eelnõu kohaselt hakkaksid ringhäälingunõukogusse kuuluma vaid Riigikogu liikmed, kusjuures nõukogus ettenähtud kohtade arv on võrdeline fraktsiooni liikmete arvuga. Ringhäälingu nõukogu esimehe Andres Jõesaare ja mitme kultuurikomisjoni liikme hinnangul tooks see kaasa ringhäälingunõukogu politiseerimise.

Kultuuriministri kinnitusel ei ole tal valitsuse volitusi, et muuta eelnõus sätestatud ringhäälingunõukogu moodustamise aluseid. Samas nõustus minister teise kõne all olnud muudatusega, et loodaval ringhäälingul oleks õigus oma tooteid turustada.

Kultuurikomisjon otsustas täna esitada Riigikogule kinnitamiseks ka uue ringhäälingunõukogu liikme, kelleks komisjon valis viie poolthäälega Keskerakonna fraktsiooni liikme Heimar Lengi. Teine esitatud kandidaat, Isamaaliidu fraktsiooni kuuluv Andres Herkel pälvis neli toetushäält.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside