Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon süvenes oma tänasel istungil problemaatikasse, mis on seotud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt vahendatavate toetuste väljamaksmisega, ning kuulas selles küsimuses ära PRIA peadirektori Jaan Kallase ja põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi.

Komisjon sõnavõttudes toodi positiivse tendentsina välja asjaolu, et toetusi on hakatud välja maksma ka etapiviisiliselt, mis tähendab, et toetuse taotleja ei pea raha laekumist ootama kuni projekti valmimiseni, vaid saab selle kätte osadena peale konkreetse etapi valmimist.
„PRIA efektiivsust saaks suurendada näiteks ka see, kui taotlusi esitatakse rohkem elektrooniliselt, kuna menetlemine võtab siis oluliselt vähem aega. Praegu on näiteks ühtse pindalatoetuse puhul suurenenud elektrooniliste taotluste arv 2 protsendilt 12 protsendini, kuid see number võiks olla veel vähemalt viis korda suurem,” ütles rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas.
 
Rõivase sõnul on e-taotluse esitajatel võimalik toetus teistest kiiremini kätte saada, ja see peaks ta hinnangul olema piisav motivaator, et kasutada just seda võimalust, muutes lihtsamaks nii enda elu kui ka vähendades PRIA koormust.
 
Lahendamist vajavaks peeti komisjoni liikmete hinnangul olukorda, kus 3% ebakorrektsete taotluste menetlemine hõlmab väga suure osa PRIA töömahust, mistõttu kannatavad ka need, kes on oma taotlused korrektselt vormistanud ja esitanud kõik vajalikud dokumendid.
Jaan Kallase kinnitusel tulenevad PRIA bürokraatlikud nõuded, mis menetlusprotsessi venitavad, Euroopa Komisjoni poolsetest nõuetest, mida PRIA-l on kohustus väga täpselt järgida.
Tänase arutelu ajendiks olid mitme toetuse-taotleja väited, et toetuste eraldamise protsess on liialt pikk, mis toob taotleja jaoks kaasa suured intressikulud, kuna projekti teostamiseks tuleb eelnevalt võtta pangalaenu.
 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet on põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mille ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside