Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon kohtus täna rahandusministeeriumi, maksu- ja tolliameti ning Tubakatootjate Eesti Assotsiatsioon esindajatega, et arutada maksupettuste ja illegaalse kaubandusega seotud teemadel. Komisjoni üheks eesmärgiks oli tutvuda võimalike muudatustega Eesti turul seoses käibemaksu ja aktsiisistõusuga.

Maksu- ja tolliameti esindajate kinnitusel on maksupettustes kõige suurem osakaal käibemaksul, järgnevad tööjõumaksud ja aktsiisid. Komisjonis kõneldi võimalustest, kuidas maksupettusi vähendada ja suurendada maksumaksjate teadlikkust. Maksu- ja tolliameti esindajate kinnitusel peaks panustama just teadlikkuse kasvule, maksupettustega kaasnevate probleemide laiemale teadvustamisele ja inimeste koolitamisele.
 
Rahanduskomisjon pidas vajalikuks kaaluda ka Tubakatootjate Eesti Assotsiatsioon ettepanekuid. Assotsiatsioon avaldas arvamust, et seaduses tuleks üheselt määratleda, missugune on suur kogus salasigarette ja millisest hetkest vastavalt muutub sigarettide smuugeldamine väärteost kriminaalkuriteoks. Samuti pidas assotsiatsioon otstarbekaks suurendada kehtivaid trahve vastavalt sissetoodud sigarettide kogusele, kuivõrd praegu on trahvi maksimumäär kogusest sõltumata vaid 18 tuhat krooni.
 
Rahanduskomisjoni esimehe Taavi Rõivase kinnitusel on sel suvel vastu võetud seadusmuudatus, mis puudutab lubatud sissetoodava sigarettide koguseid, toonud juba kaasa ka positiivseid arenguid. Nimetatud muudatuse kohaselt võib üks isik tuua Venemaalt legaalselt vaid 2 pakki sigarette senise 10 paki asemel. Positiivseid muutusi toob Rõivase hinnangul kaasa ka parajasti arutelul oleva käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus eelnõu (551 SE), mis tegeleb käibemaksupettustega aktsiisiladudes.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside