Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas oma tänaõhtusel istungil toetada Kreeka laenuprogrammi esimese lugemise lõpetamist. Komisjon otsustas seada muudatusettepanekute tähtajaks 1 tund peale neljapäeval toimuva esimese täiendava istungi lõppu. Selle tähtaja möödudes koguneb oma istungile muudatusettepanekuid arutama ka rahanduskomisjon.

“Rahanduskomisjonis täna toimunud arutelu ja hääletus osutab, et komisjoni selge enamus toetab Kreeka abipaketti ja pooldab selle esimese lugemise lõpetamist. Komisjon rõhutab, et Kreeka abipaketi finantseerimise tingimuseks peab ja saab olla vaid antud lubaduste täitmine,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ eelnõu (185 OE) menetlemine toimub homme kahel täiendaval Riigikogu täiskogu istungil. Neist esimene algab kell 16 ja teine 2 tundi peale esimese täiendava istungi lõppu.

Kreeka teise laenuprogrammi kogumaht on kuni 130 miljardit eurot. Eestile kehtiv kapitalivõti EFSFi võlakohustuste garanteerimisel on 0,2748 protsenti. Eesti poolse garantii lõplik suurus selgub peale erasektori osalemise määra kinnitamist ning Kreeka pankade kapitalivajaduste hindamist. Lisaks on lahtine IMFi osalus laenu kogusummas.

Uus toetusprogramm näeb ette ulatusliku kava, kuidas taastada Kreeka majanduse jätkusuutlikkus ning tagada Kreeka ja selle läbi kogu euroala finantsstabiilsus. Programmi põhijooneks on Kreeka võla vähendamine 120,5 protsendini aastaks 2020 ning selleks ka erasektori kaasamise. Kreeka valitsussektori võlg ulatub 2011. aasta lõpul hinnanguliselt 162 protsendini SKPst.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside