Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjoni otsustas oma tänasel istungil täiendada vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (895 SE) muudatusega, mille eesmärk on veelgi täpsustada ja täiendada kriteeriume, millest maksu- ja tolliamet hakkab kütuse müüjatele tagatiste määramisel lähtuma. Eelnõu on Riigikogu täiskogus teisel lugemisel 17. veebruaril ja lõpphääletusel 22. veebruaril.

Muudetud kujul näeb eelnõu kütuse müüjale ette tagatise kütuse tarbimisse lubamisel 1 miljon eurot ja juba tarbimisse lubatud kütuse puhul 100 tuhat eurot. Kui eelnõu kohaselt oli maksu- ja tolliametil õigus riski hindamisele tuginedes nõuda kütuse müüjalt tagatise suurendamist, siis muudatusega lisatakse võimalus laitmatult tegutsenud ettevõtetele ka tagatist vähendada.
 
”Muudatusega tuleme vastu väiketanklatele, võimaldades maksu- ja tolliametil oluliselt vähendada ausa maksumaksjana tegutsenud väiketanklate tagatist. Süsteem peab olema tõhus maksupettustega võitlemiseks, aga ei tohi muutuda liigselt koormavaks ausatele maksumaksjatele,” ütles rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas.
 
Kuna kütuse tarbimisse lubamisel tuleb tasuda käibemaks kogu kütuse maksumuselt (teistes etappides tuleb seda teha vaid kütuse lisandunud väärtuselt), on kütuse tarbimisse lubamisel riigile tekkiv võimalik kahju kõige suurem. Seetõttu rakendub kütuse tarbimisse lubamisel kütuse müüjale oluliselt suurem tagatis ning selle  vähendamise võimalus tekib alles alates 2013. aastast.
 
Nimetatud tagatised ei laiene kütuse müüjaile, kes käitlevad üksnes lennukikütuseid või vedelgaasi.
 
Muudatusedjõustuvad eelnõu kohaselt 1. aprillil 2011. Enne seda majandustegevuse registris vedelkütuse seaduse alusel tehtud registreeringud kehtivad kuni 2011. aasta 31. maini. Ettevõtted, kes soovivad jätkata kütuse müüki, saavad alates seaduse jõustumisest esitada maksu- ja tolliametile registreerimistaotluse ning peavad viimase poolt määratud tagatise esitama enne k.a. 31. maid.
 
Rahanduskomisjon algatas kõnealuse eelnõu olukorras, kus käibemaksu pettus puudutab enam kui neljandikku kütuseturust, mis on muutnud võimatuks turu normaalse toimimise,  ja riigil jääb saamata ligi 47 miljonit eurot  käibemaksu aastas. Lisaks tagatiste kehtestamisele näeb eelnõu ette veel mitmeid muid meetmeid turu korrastamiseks, näiteks sätestatakse keeld soetada kütust müüjalt, kellel puudub registreering kütuse müügiks (v.a. soetamine tanklast), täpsustatakse nõudeid kütuseveo saatedokumentidele ja laiendatakse võimalusi keelata seadust rikkunud isikutel edaspidi kütust käidelda, kustutades nende registreeringu.
Eelnõu on välja töötatud koostöös tolli- ja maksuameti ning rahandusministeeriumiga.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside