Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon kogunes peale Riigikogu täiskogu  esimest täiendavat istungit, et läbi vaadata Riigikogu otsuse Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine eelnõule (185 OE) laekunud muudatusettepanekud. Tähtajaks oli laekunud üks Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanek, mida komisjon ei toetanud.

Komisjon tegi ka omapoolse muudatusettepaneku, millega lisatakse Kreeka abiprogrammi heaks kiitvasse eelnõusse viide ka riigieelarve seadusele (§ 402 lõige 32), kuivõrd eelnõu algne redaktsioon tugineb vaid Riigikogu 29. septembri 2011. aasta otsusele “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine”.  

„Rahanduskomisjon on seisukohal, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Viide riigieelarve seadusele annab rahanduskomisjoni kinnitusel Riigikogule üheselt mõistetava seadusele tugineva aluse anda valitsusele suunis Kreeka abistamiseks Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi kaudu,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Eelnõu menetlemine jätkub kell 21.30 Riigikogu teisel täiendaval istungil, kui toimub eelnõu teine lugemine ja lõpphääletus.

Riigikogu pressitalitus  

 

Tagasiside