Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon hääletas alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõule (760 SE) laekunud muudatusi, mis täpsustavad eelkõige alkoholi ja tubaka maksumärkidega seonduvaid sätteid. Nii näiteks kehtestab eelnõu maksumärgile erilised turvalisuse nõuded, mis võimaldab trükkija valikult lähtuda eelkõige kvaliteedist ega kohusta selleks korraldama riigihanget.

Samuti kiideti heaks parandusettepanek, mis lükkab ühe aasta võrra edasi kütuseaktsiisi tõusu. Kehtiva seaduse kohaselt tõusnuks 1000 liitri vedela põlevaine aktsiisimäär seniselt 690. kroonilt 960. kroonile alates 2006. aasta 1. jaanuarist. Eelnevast tulenevalt toimub aktsiisistõus alles 2007. aasta 1. jaanuaril. Muudatus on vajalik kütusehinnatõusu kompenseerimiseks ja inflatsioonitõusu vältimiseks 2006. aastal.

Muudeti ka eelnõus sisaldunud sätet, mis lubanuks kanget maksumärkideta alkoholi müüa kuni 2007. aasta lõpuni ja viina erandina kuni 30. septembrini. Tehtud muudatusega seati kangele alkoholile ühtne müügipiirang, millega lubatakse enne 1. juulit 2006. aastal tarbimisse lubatud maksumärgistamata alkoholi müüa kuni 30. septembrini 2006.

Komisjon ei toetanud opositsiooni ettepanekuid, mis oleksid mõnevõrra pehmendanud sigarettide aktsiisitõusu. Rahandusministeeriumi hinnangul tõuseb 18-kroonine sigaretipakk pärast 2006. aasta juuli uut aktsiisitõusu koos käibemaksuga 2,22 krooni ehk 12,3 %. 30-kroonine sigaretipakk kallineb pärast 2006. aasta juuli uut aktsiisitõusu koos käibemaksuga 2,64 krooni ehk 8,8 %.

Samuti ei toetanud komisjon opositsiooni neid ettepanekuid, millega kõrgem aktsiis oleks kehtestatud vaid odavatele sigarettidele.

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu on täiskogu ees teisel lugemisel 6. detsembril. Lõpphääletusele soovib rahanduskomisjon panna eelnõu 7. detsembril.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside