Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimunud arutelul rahanduskomisjonis, millel osalesid ka kultuurikomisjoni ja etendusasutuste esindajad, ei jõudnud pooled kontserdi- ja teatripiletite käibemaksu suhtes ühistele seisukohtadele. Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen avaldas lootust, et rahanduskomisjon jõuab õiguskantsleri poolt viidatud probleemide lahendamisteede osas selgusele hiljemalt aprillis.

Tänasel istungil osalenud rahandusminister Aivar Sõerd ja kultuuriminister Raivo Palmaru jäid antud küsimuses eriarvamusele. Sõerd kordas juba varem väljendatud seisukohta, et kontserdi- ja teatripiletite 5%-line käibemaksumäär ei ole täitnud oma eesmärki ega võimaldada hoida piletihindu madalal. Sõerdi kinnitusel kuulub Eesti nende Euroopa Liidu riikide hulka, mis pooldavad ühtset käibemaksumäära. Eestis tähendaks see kontserdi- ja teatripiletite käibemaksu tõstmist 18%-ni.

Käibemaksumäära 5%-lisena hoidmise asemel pidas Sõerd efektiivsemaks etendusasutustele otseste riigitoetuste eraldamist. Samuti leidis Sõerd, et üldine käibemaksusoodustus laieneb ka maksujõulisele elanikkonnale, mis ei ole selle meetme eesmärk.

Sõerd ei pidanud võimalikuks käibemaksumäära langetamist 5%-ni kõikidele etendusasutustele, kuna see vähendaks riigieelarve laekumisi orienteeruvalt 120 miljoni krooni võrra. Praeguse regulatsiooni juures jääb riigil 5%-lise kontserdi- ja teatripiletite käibemaksusoodustuse tõttu saamata umbkaudu 13 miljonit krooni.

Kultuuriminister Raivo Palmaru pooldas käibemaksusoodustuste säilitamist ja leidis, et riigipoolsed toetused ei asenda seda mõju, mis on käibemaksusoodustusel, mis paneb etendusasutusi võtma suuremaid äririske ja sellega rohkem etendusi tootma. Samuti leidis Palmaru, et kultuuriturg peaks riigipoolsete toetuste kõrval ka ise suutma end reguleerida ning seda isetoimimise võimet tuleb suurendada.

Rahanduskomisjoni liikmetest pooldasid ka Jaanus Männik ja Eiki Nestor 5%-lise käibemaksu säilitamist ja senise regulatsiooni täpsustamist vastavalt õiguskantsleri märgukirjale. Samal seisukohal oli ka kultuurikomisjoni liige Jaak Allik. Meelis Atonen toetas rahandusministri seisukohta, et käibemaksusoodustust ei saa ohjeldamatult kõikidele etendusasutustele ja et otsetoetused jõuavad sihtgruppideni paremini. Atonen möönis siiski, et  parem oleks tänase lahenduse objektiivne ümberkujundamine, kuid kui selle kokkuleppele ei jõuta, siis tuleb kehtestada ühtne 18%-line käibemaksumäär.

Arutelu lähtus õiguskantsleri Allar Jõksi poolt möödunud aastal Riigikogu rahanduskomisjonile saadetud märgukirjast, milles õiguskantsler leiab, et käibemaksuseaduse §15 lg 2 p 6 on vastuolus Eesti põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega, kuna see maksustab teatreid ja kontsertasutusi ebavõrdsetel alustel ja seab põhjendamatuid piiranguid. Senine 5%-maksusoodustus kehtib ainult teatritele ja kontsertasutustele, mille eelarvest vähemalt 10% moodustab riigi- või munitsipaaleelarvest ja samuti kultuurkapitalilt saadav toetus. Õiguskantsler asus seisukohale, et kõiki teatreid ja kontsertasutusi tuleb kohelda võrdselt.

Lähem informatsioon: rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen, 631 6420

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

7. märts 2006

Tagasiside