Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon saatis täiskogusse esimesele lugemisele 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) ja riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE). Samuti suunati esimesele lugemisele tulumaksuseaduse §5 muutmise seaduse eelnõu (992 SE), mis suurendab kohalike omavalitsuste tulubaasi. Kõik kolm eelnõu on Riigikogus 18. oktoobril. Komisjoni ettepanek on eelnõude esimene lugemine lõpetada.

2007. aastariigieelarve tulude maht on 75,7 miljardit ja kulude maht 74,6 miljardit krooni. Riigieelarve tulud ületavad kulusid 1,1 miljardi võrra.

Komisjoni istungil viibinud rahandusministri Aivar Sõerdi hinnangul on tegemist ajaloolise eelarvega, kuna mitte kunagi varem pole riigieelarvesse planeeritud nii suurt ülejääki.

Ministri kinnitusel on 2007. aasta eelarve inimkeskne eelarve, milles kiire majandusareng ja sotsiaalne heaolu on mõistlikus tasakaalus. Eelarve prioriteetideks on ta sõnul haritud ja tegus rahvas, mis tähendab erilist tähelepanu haridusele, sotsiaalvaldkonnale, tervishoiule ja kultuurile.

Ainuüksi haridusvaldkonna rahastamine suureneb ministri väitel 1,4 miljardi krooni võrra. See katab õpetajate 15-protsendilise palgakasvu, tasuta koolilõunad ja töövihikud. Kutsehariduse rahastamiseks on riigieelarves ette nähtud 1,2 miljardit krooni, teadus- ja arendustegevuse kulud on kokku 1,3 miljardit krooni.

Teiste prioriteetidena nimetas minister sisejulgeolekut, piirkondade tasakaalustatud arengut, samuti majanduse ja sotsiaalvalla arengut.

Riigi 2006. aasta lisaeelarve maht on 5,5 miljardit krooni. Kõige enam vahendeid suunatakse lisaeelarvega sotsiaalse kaitse, üldise valitsemissektori teenuste ja majanduse tegevustesse, vastavalt 2,454 miljardit, 784 miljonit ja 542 miljonit krooni.

Tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu eesmärk on suurendada kohalikele omavalitsustele residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust eraldatavat määra seniselt 11,8 protsendilt 11,9 protsendini. Protsendimäära muutmise vajadus tuleneb Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006 otsusest anda kohalike omavalitsuste tulubaasi üle kultuuri- ja haridustöötajate palkade ühtlustamise vahendid summas 100 miljonit krooni.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside