Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon hääletas 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (741 SE) laekunud muudatusettepanekuid ja saatis eelnõu 7. detsembril täiskogu ette lõpphääletusele. Esitatud 72st muudatusettepanekust toetas komisjon kaheksat ning arvestas osaliselt või sisuliselt kuute ettepanekut.

Kõige mahukama muudatusettepaneku esitas rahanduskomisjon. See teeb täpsustusi ministeeriumite valitsemisalas, arvestades osaliselt ka opositsioonierakondade ettepanekuid. Nii eraldati täiendavalt 8, 02 miljonit krooni residentuurikuludeks haridus- ja teaduministeeriumile; 2 miljonit krooni Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutusele; 800 tuhat krooni MTÜle Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine “Kodukant”.

Rahanduskomisjon toetas ka opositsiooni ettepanekuid, millega eraldatakse 2,6 miljonit krooni riiklikule programmile „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi”; 550 tuhat krooni Rõuge lasteaia renoveerimiseks; 1, 4 miljonit krooni täiendavaks toetuseks Pimedate Ööde filmifestivalile, Fenno-Ugria Asutusele ja Eesti Instituudile; 200 tuhat krooni Mulgi Kultuuri Instituudile; 10 miljonit krooni päästetöötajate palga tõstmiseks; 2 miljonit krooni SA Karaski Keskuse renoveerimiseks ja 10 miljonit krooni erivajadustega inimeste rehabilitatsiooniks.

Samas ei toetanud rahanduskomisjon kultuurikomisjoni ettepanekut täiendava 15 miljoni krooni eraldamiseks avalik-õiguslikule ringhäälingule, kuna sellele puudus valitsuse toetus.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside