Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon otsustas täna saata teisele lugemisele 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741) ja käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (740). Mõlemad eelnõud jõuavad täiskogu ette 16. novembril.

2006. aasta riigieelarve eelnõule esitati teiseks lugemiseks ühtekokku 105 muudatusettepanekut, millest rahanduskomisjon toetas vaid ühte rahanduskomisjoni enda poolt tehtud ettepanekut, mis teeb täpsustusi ministeeriumite valitsemisalas. Sealhulgas suurendatakse kõnealuse parandusega toetusi teatritele 9 miljoni krooni ja kontsertasutustele 4 miljoni krooni võrra.

Nimetatud toetuse suurenemine lähtub käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõusse (740SE) kavandatavast muudatusest, millega kaotatakse teatrite ja kontsertasutuste senine 5%line käibemaksusoodustus ja asendatakse see 18%lise käibemaksuga. Rahandusministeeriumi hinnangul tooks kõnealune muudatus 12, 6 miljoni krooni käibemaksu lisaks. Just selle summa ehk ligikaudu 13 miljoni krooni võrra suurendatakse toetust teatritele ja kontsertasutustele.

Komisjoni istungil osalenud rahandusministeeriumi esindajad olid seisukohal, et vähendatud käibemaksumäär ei ole täitnud oma eesmärki ning ei võimaldada hoida piletihinda madalal. Samuti leidsid nad, et otsetoetuste kaudu on võimalik oluliselt efektiivsemalt soodustada neid sihtgruppe, kes toetust tegelikult vajavad.

Senine 5%-maksusoodustus kehtib ainult teatritele ja kontsertasutustele, mille eelarvest vähemalt 10% moodustab riigi- või munitsipaaleelarvest ja samuti kultuurkapitalilt saadav toetus. Seega ei puuduta kõnealune maksusoodustus enamikku kontsertasutusi, mis maksavad ka praegu 18%list käibemaksu.

Rahanduskomisjon kõnealust parandust täna ei hääletanud, andes fraktsioonidele aega oma seisukoha kujundamiseks. Komisjon tuleb selle muudatusettepaneku juurde tagasi esmaspäeval.

Samas hääletas komisjon käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõusse muuhulgas muudatuse, millega jäetakse maksuvabade finantsteenuste alt välja väärtpaberite hoidmise ja haldamise teenus ning investeerimisalane nõustamine. Maksustatavaks muutub põhimõtteliselt ka vara valitsemine ning depootehingud. Üldreeglina on ka fondide valitsemine edaspidi seega käibemaksuga maksustatav.

T eatud investeerimisfondide, sealhulgas pensionifondide valitsemine, jäetakse siiski maksuvabaks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside