Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon saatis Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (180 SE) ja (181 SE). Eelnõud on täiskogus 23. jaanuaril. Komisjoni ettepanek on mõlema eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Eelnõuga SE 180 kehtestatakse maksuvabastus eraisikute reinvesteeritud investeeringutulule. Rahanduskomisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on eelnõu eesmärk soodustada eraisikute säästlikkust ja investeerimistegevust, pakkudes inimestele ettevõtetega sarnast reinvesteeringute maksuvabastust.

Ligi kinnitusel on tekitanud poleemikat küsimus, kas piirangud, mida kontrolli eesmärgil rakendada kavatsetakse, peavad olema nii ranged. Seetõttu otsustas komisjon ta sõnul anda muudatusettepanekutele tavalisest pisut pikema tähtaja kuni 13. veebruarini.

Eelnõuga SE 181 eesmärk on viia Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord täielikult kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga 90/435/EMÜ1, säilitades seejuures Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomulikema joone – maksustamise edasilükkamise äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral.

„Tegemist on seaduse kohendamisele vastavalt läbirääkimistele Euroopa Liiduga, kuid meie süsteemi head küljed jäävad kehtima,“ ütles Ligi.

Ema- ja tütaräriühingute direktiivi eesmärk on luua Euroopa Ühenduse piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused ja vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside