Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon saatis täna esimesele lugemisele eile valitsuse poolt Riigikogule üle antud maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu (1094 SE), mis võimaldab ettevõtjail taotleda maksu- ja tolliametilt (MTA) siduvat eelotsust. Viimases annab MTA oma arvamuse tulevikus tehtava tehingu maksustamise kohta. Eelotsuse eesmärgiks on kinnitada või lükata ümber maksukohuslase poolt pakutud lahenduskäik teatava tehinguga seonduvate maksude arvestamise kohta. Eelotsusel on MTA jaoks siduv tähendus.

Rahandusministeeriumi kinnitusel annavad siduvad eelotsused maksukohuslastele suurema kindluse tulevikus tehtavate tehingute maksustamise osas.

Siduva eelotsuse taotluse läbivaatamise eest  tuleb ettevõtjal tasuda riigilõivu 12 tuhat krooni ja füüsilisel isikul 3 tuhat krooni.

Sama eelnõu toob seadusesse sisse regulatsiooni, mis võimaldab korrastada maksukohuslaste registrit ja kustutada sealt ettevõtlusega mitte tegeleva füüsiliste isikute kanded. MTA hinnangul on täna maksukohuslaste registrisse kantud füüsilisest isikutest ettevõtjatest umbkaudu kolmandik selliseid, kes ei ole tegelikult ettevõtjad.

Ka annab eelnõu maksuhaldurile õiguse küsitleda maatükil või ehitusplatsil viibivaid isikuid, et saada teavet maksukohuslase majandus- või kutsetegevuse kohta. Praegu kehtiv seadus ei luba kolmandaid isikuid küsitleda enne, kui on teavet nõutud maksukohuslaselt endalt. MTA hinnangul takistab praegune olukord vaatluse operatiivset läbiviimist, kuna maksukohuslane ei viibi alati objektil ja hiljem ei pruugi kolmandad isikud olla tuvastatavad või maksuhalduri poolt ülesleitavad.

Lisaks võimaldab eelnõu maksuhalduril põhjendatud kahtluse korral taotleda maksukohuslase pankroti väljakuulutamist enne täitetoimingute sooritamist maksuhalduri või kohtutäituri poolt, vältimaks olukorda, kus isik otsustab peale revisjoniakti kättesaamist koheselt oma vara võõrandada.

Rahanduskomisjon soovib viia eelnõu esimesele lugemisele 24. jaanuaril ja esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside