Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel istungil majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingut ehk nn fiskaallepingut ja otsustas saata selle ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 19. septembril. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine  täiskogus lõpetada. Komisjon seadis eelnõule muudatusettepanekute tähtajaks 3. oktoobri kell 18.

„Selle lepingu ratifitseerimisel tekib lepinguosalistel riikidel selge kohustus järgida ka juba varem seatud tasakaalunõudeid, millele valdav osa Euroopa Liidu riike vaatab praegu läbi sõrmede. Eesti on üks neid riike, kes on neid kriteeriume järginud ka ilma fiskaallepingus sätestatud sunnimeetoditeta. Nüüd oleme astumas suure sammu edasi kogu rahaliidu finantsstabiilsuse suunas, ning  sõnad ja teod peavad hakkama kokku käima ka neil riikidel, kellel need on seni lahus seisnud,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Ratifitseeritava lepinguga kindlustavad lepingosalised majandus- ja rahaliidu majanduslikku alust, võttes vastu eeskirjad eelarvedistsipliini tugevdamiseks, tõhustavad liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimist ja parandavad euroala juhtimist. Lepingu kohaselt hoiduvad liikmes­riigid ülemäärasest eelarve­puudujäägist ja Euroopa Komisjoni ülesandeks on seatud jälgida liikmes­riikide eelarve­seisundit ning riigivõla kujunemist. Seejuures võtab komisjon aluseks eelarve­puudujäägi suhte sise­majanduse koguprodukti, mille kontroll­väärtuseks on 3% ning riigivõla suhte SKPsse, mille kontroll­väärtuseks on 60% SKPst.

Leping sätestab ka lepinguosaliste õiguse anda fiskaalkokkulepet rikkunud riik Euroopa Kohtusse. Kui kohus leiab, et lepinguosaline ei ole täitnud kohtuotsust, võib ta määrata põhisumma või karistusmakse, mis on asjakohane ja mis ei ületa 0,1% asjaomase lepinguosalise SKPst. Lepinguosalisele, mille rahaühik on euro, määratud summad makstakse ESMi. Teistele lepinguosalistele määratud summad makstakse Euroopa Liidu üldeelarvesse.

Lepingut tutvustas rahanduskomisjonile rahandusminister Jürgen Ligi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside