Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon otsustas mitte esitada käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõule (740SE) muudatusettepanekut, mis tõstnuks kontserdi- ja teatripiletite senist 5 %list käibemaksumäära, kuna poliitilist konsensust selles küsimuses ei saavutatud.

Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen tegi ettepaneku, et komisjon arutaks seda küsimust väljaspool kõnealust eelnõu tuleva aasta jaanuaris, kutsudes arutelule kõik asjaga seotud pooled.

Rahanduskomisjonis koostöös rahandusministeeriumiga välja töötatud muudatusettepanek tulenes õiguskantsleri kirjast, milles väideti, et käibemaksusätted, mis maksustavad kontserte erinevalt, on diskrimineerivad ja vastuolus põhiseaduse ning Euroopa Liidu õigusega.

Algselt kaalus komisjon kontsertide ja teatritepiletite käibemaksu tõstmist 18%ni, kuid sellekohase muudatusettepaneku hääletamiseni ei jõutud.

Üks peamisi eelnõus sisalduvaid muudatusi puudutab imporditud kaubalt tasutava käibemaksu sisendkäibemaksuna mahaarvamise aja nihkumist teatud tingimustel ühe kuu võrra varasemaks, millega tekib surve ühe kuu laekumisele muudatuse jõustumise ajal. Laekumine võib väheneda sellel kuul hinnanguliselt 215 mln krooni võrra.

Teine arvestatava eelarvemõjuga muudatus puudutab meditsiiniseadmete 5% soodusmäära rakendusala piiramist, lubades seda rakendada üksnes meditsiiniseadmetele, mida kasutatakse puudega isiku isiklikuks tarbeks. Muude meditsiiniseadmete ja abivahendite käive on eelnõu kohaselt maksustatud käibemaksu standardmääraga 18%. Arvutuste kohaselt suureneb eelarve laekumine maksumäära osalise tõstmise tulemusena orienteeruvalt 78 miljonit krooni. See muudatus jõustub 2007. aastal.

Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu on teisel lugemisel 23. novembril. Ettepanek on teine lugemine lõpetada. Kolmandale lugemisel soovib komisjon viia eelnõu 7. detsembril.

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside