Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon kohtus täna finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Raul Malmsteiniga, kes andis ülevaate finantsinspektsiooni tegevusest ja finantsturu olulisematest probleemidest. Kõne all oli eelkõige laenuturu ja pensionifondidega seonduvad teemad.
„Finantsinspektsiooni juht kinnitas, et hiljutisest majanduskriist, mis algas USA panganduskrahhiga, on õpitud ja täna on pankade laenutingimused oluliselt konservatiivsemad. Malmstein veenis meid, et järelevalve toimib ja inspektsioon tuleb oma ülesannetega toime,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.
 
Malmstein kõneles ka kohustustest, mis tulenevad osalemisest Euroopa Liidu ühtses järelevalvesüsteemis. Alates 2011. aastast teostavad Euroopa Liidu pankade, kindlustusseltside ning väärtpaberituru üle järelevalvet kolm ühtset finantsjärelevalve asutust: Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalveasutus (EIOPA) ja Euroopa Väärtpaberituru Järelevalve Asutus (ESMA). Asutuste tegevust rahastavad liikmesriikide finantsjärelevalved ja Euroopa Liit.
Käesoleva aasta juunis annab finantsinspektsioon oma tegevusest aru ka Riigikogu täiskogus, kus arutluse alla tuleb finantsinspektsiooni 2010. aasta aruanne. Käesoleva aasta sügissessioonil on rahanduskomisjonil kavas inspektsiooni ka külastada ja tutvuda selle tegevusega lähemalt.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside