Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon kuulas seoses eurole üleminekuga ära Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Tarbijakaitseameti esindajad, kes andsid omapoolse ülevaate ettevalmistuste käigust eurole üleminekul.

Rahanduskomisjon kutsus omavalitsusi eurole üleminekul järgima riigi eeskuju ning ümmardama toetused ja teenuste hinnad elanikele kasulikus suunas. Komisjon leidis samuti, et Eesti omavalitsused võiksid ühineda Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatatud ausa hinnastamise kokkuleppega.
 
Samuti pidas rahanduskomisjon oluliseks, et omavalitsuste volikogud järelejäänud viie kuue jooksul põhjalikult süveneksid üleminekul esinevatesse probleemidesse, kuulaksid ära kõik asjasse puutuvad isikud ega laseks protsessil kulgeda isevooluteed.
 
Istungil andis omavalitsuse problemaatikast seoses eruoga üleminekule ülevaate Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik Märt Moll, kelle kinnitusel omavalitsustel eurole üleminekul suuri probleeme ei ole. Väiksemaid muresid on seoses dokumendihaldusega, mis sisaldab rahalisi vääringuid ja samuti raamatupidamisprogrammide ülemikuga eurole. Olmetasandil võib tekkida probleeme kauplemisel turgudel, tasumisel bussipileti eest ja taksos, kus vahetusraha ei pruugi olla piisavalt või mitmes vääringus arveldamine on ebamugav. Ka vajab lahendaamist küsimus, kuidas toimub rahavahetus sotsiaalhooldusteenust kasutavail isikuil.
 
Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste andis ülevaate tarbijakaitseameti tegevusest hindade monitoorimisel, ja sellest, kuidas kaubandusettevõtted täidavad neile üleminekuperioodil seatud kohustust näidata hinda kahes vääringus.

Euroopa Keskpanga esindaja Andres Tupits kõneles muutustest, mida toob eurole üleminek kaasa Eesti Pangale ja Eestile laiemalt.
 
Tänasel istungil osalesid ka Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie jt.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside