Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi poliitikute eile alanud konverentsil jätkus täna arutelu Euroopa Liidu eelarvepoliitika, mitmeaastase finantsraamistiku ja maksude tõhusama kogumise üle.

SECG konverentsi teine päev

Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Günther H. Oettingeri sõnul on Euroopa Liidu eelarve meie ühine eelarve. Ta oli optimistlik 2018. aasta eelarveläbirääkimiste suhtes, kuid märksa keerulisem on kokkuleppele jõuda mitmeaastase finantsraamistiku osas.  

Oettingeri sõnul tekib Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidu eelarvesse umbes 15 miljardi euro suurune lõhe. Lisaks seisab eelarve koostamisel ees kaks olulist väljakutset – ühest küljest sissetulekute erinevus ja teisalt uued valdkonnad, mida tuleb toetada. Ta rõhutas, et Euroopa Liit põhineb solidaarsusel ja riikidevahelisi erinevusi sissetulekutes saab tasandada näiteks ühtekuuluvusfondist tehtud investeeringutega, mis loovad lisandväärtust Euroopa kodanike jaoks. Ta tõi näiteks piiriülesed projektid, millega saab tõsta regiooni atraktiivsust.

Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni liige Isabelle Thomas rõhutas oma ettekandes eelarve läbipaistvust ja tasakaalu. Tema sõnul sõltuvad Euroopa Liidu eelarve tulud kõikidest liikmesriikidest, kuid samas peab otsima rahastuseks ka lisavõimalusi.  

Tõhusast maksukogumisest rääkis Eesti rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov. Ta tõi välja, et Eestis kulub 100 euro maskude kogumiseks 40 senti, samal ajal võib see mõnes teises liikmesriigis olla mitu korda suurem. Maksude kogumist aitavad efektiivsemaks muuta uute tehnoloogiate kasutamine ja maksuameti töö tõhusamaks muutumine.

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi kaudse maksustamise ja maksuhalduse direktoraadi direktor Maria Teresa Fábregas ütles, et maksuhaldurite ees seisvaid väljakutseid on võimalik lahendada, kui liikmesriigid ja Euroopa Liit töötavad ühendatud jõududega.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme raames toimunud Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG) saab järele vaadata parleu2017.ee veebilehelt.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
Telefon: 631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside