Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil toetati füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE) soodsama maksukeskkonna loomist, mis on sarnane äriühingule esitatavate reeglitega.

Rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul on tegu vajalike muudatustega, et soodustada FIE-de tegevust. „Elu on näidanud, et senised reeglid ei hoogusta füüsilisest isikust ettevõtjate tegevust vaid hoopis pärsivad,“ ütles Stalnuhhin. Ta selgitas, et eelnõu laiendab FIE-dele sarnaselt äriühingu töötajatele kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi. Muudatuste mõju riigieelarvele on 1,3 miljonit eurot. Tulumaksuseaduse muudatustega nähakse ette ka kohalikele omavalitsustele kantava tulumaksuosa järk-järguline suurendamine seniselt 11,6 protsendilt 11,91 protsendile, selgitas Stalnuhhin.

FIE on üldjuhul väikeettevõtlusega tegelev inimene, kes pakub enda nimel kaupu või teenuseid ning saab selle eest tasu. Hetkel on Eestis enam kui 31 000 FIE-t. Teenitud ettevõtlustulult peab FIE tasuma sotsiaalmaksu, mille maksmisele on kehtestatud nii alam- kui ülempiir. Eelnõu kohaselt vähendatakse FIE sotsiaalmaksu ülempiiri 15-kordselt töötasu alammäärade aastasummalt 10-le. Käesoleval aastal on ülempiiriks 27 918 eurot, muudatuse järgselt väheneb see summa 18 612 euroni. Seega väheneb ülempiir 33 protsenti. Haigestumise korral antakse FIE-le võimalus vähendada oma sotsiaalmaksu miinimumkohustust päevade võrra, mil ta oli ajutiselt töövõimetus. Lisaks saab FIE õiguse arvutada endale 2-8. haiguspäeva kohta arvestuslik haigushüvitis ja arvata see maha sotsiaalmaksuga maksustatavast ettevõtlustulust. Maksukeskkond muutub soodsamaks ka põhikohustusena õppimisega tegelevatele FIE-dele, kes vabastatakse sotsiaalmaksu miinimumkohustusest ja sotsiaalmaksu avansilise makse tasumisest, samuti antakse võimalus teha ettevõtlustulust rida maksustamata kulu.

Rahanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) esimesele lugemisele Riigikogu täiskogu istungile 27. septembril ja tegi ettepaneku esimene lugemine lõpetada.

Rahanduskomisjon saatis ka valitsuse algatatud makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE), millega võetakse üle ELi vastav makseteenuste direktiiv, mis reguleerib uudseid makseteenuseid, maandab maksetega seotud turvariske ja suurendab tarbijakaitset Riigikogu täiskogu istungile 27. septembril. Ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Rahanduskomisjoni istungil osales ja andis selgitusi rahandusminister Toomas Tõniste.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside