Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon toetas erimärgistatud diislikütuse kasutamise korra täpsustamist, et vähendada põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatava erimärgistatud diislikütuse väärkasutamist ja suurendada aktsiisilaekumist.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik selgitas, et kehtiv seadus võimaldab enne müüki teha üksnes formaalset kontrolli, mis ei taga aktsiisisoodustuse sihipärast kasutamist. Enne müüki on ostja kohustatud müüjale suuliselt teatama kütuse kasutusotstarbe.

„Seega ei ole tegelikkuses eriotstarbelise diislikütuse ostmisel hetkel piiranguid ning see on kättesaadav kõikidele, kes ostuhetkel ütlevad kütuse kasutusotstarbeks põllumajanduse või kalanduse. Muudatuse tulemusena ei ole eriotstarbeline diislikütus enam kättesaadav kõikidele isikutele, vaid üksnes neile, kel on vastav ostuõigus,“ ütles Korobeinik.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk märkis, et väärkasutus tuleneb peamiselt kütuse kergest kättesaadavusest. „Probleem seisneb selles, et ostetud kütust ei kasutata mitte alati põllumajanduslikus tegevuses ega kutselisel kalapüügil, vaid autos või muus mittepõllumajanduslikus sõidukis,“ ütles Kokk.

Ta selgitas, et eriotstarbelisele diislikütusele kohaldub võrreldes tavaaktsiisiga soodsam aktsiisimäär, mistõttu on kütuse lõpphind kasutajale soodsam. „Seetõttu on muudatuste rõhuasetus ennetada väärkasutamist,“ märkis Kokk. Ta tunnistas samas, et uus kord võib tekitada bürokraatlikke probleeme põllumeeste ja kütusemüüjate hulgas, samuti raskendada talunikel kütuse kättesaadavust ning tuua tanklaomanikele uute IT lahenduste rakendamisel erakorralisi kulutusi. Oluline on ka jälgida, et kulutused IT lahenduste väljaarendamisel ja PRIA poolt kontrollile ei oleks suuremad, kui hinnanguline väärkasutamise kahju riigile.

Eelnõu näeb ette, et eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks ja kasutamiseks on vajalik eriotstarbelise diislikütuse ostuõigus, mille andmise otsustab põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA). Seega igale soovijale enam aktsiisisoodustusega kütust ei müüda. Ostuõigus antakse üksnes põllumajandus- ja kalandussektoris tegutsevale juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale. Eriotstarbelise diislikütuse müüja peab enne müüki kontrollima, kas isikul on ostuõigus. Sarnast lähenemist kasutatakse ka Lätis ja Leedus.

Rahanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE) täiskogu istungile 19. jaanuaril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside