Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil täpsustati Eesti Panga seadust nõukogu liikmete valimiste ja nende volituste kestvuse kohta. Eelnõu otsustati saata täiskogu istungile 10. märtsil ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk selgitas, et komisjon sai tagasiside Euroopa Keskpangalt, mis oli vajalik menetluse jätkamiseks. Eelnõuga täpsustatakse Eesti Panga nõukogu koosseisu moodustamist ja nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ning volituste kehtivuse aega. Eelnõu kohaselt kuuluvad nõukogusse Riigikogu fraktsioonide esindajad  ja nõukogu esimehe poolt esitatud neli valdkonna asjatundjat. „Täpsustatakse, et nõukogu liikmetel peab olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning Eesti Panga Nõukogu liiget ei või ametisse nimetada rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks,“ toonitas Kokk.

Rahanduskomisjoni liige Andres Sutt märkis: “Seadusemuudatus tagab õigusselguse Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamisel ning välistab tulevikus olukorra, kus nõukogu järgmise koosseisu nimetamine viibiks”.

Rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) kohaselt esitavad Riigikogu fraktsioonid neid esindavate Riigikogu liikmete andmed ja Eesti Panga Nõukogu esimees esitab valdkonna asjatundjatest nõukogu kandidaatide andmed rahanduskomisjonile.

Eesti Panga Nõukogu koosseis peab peegeldama Eesti Panga aruandekohustust Riigikogu ees. Seetõttu ongi kohane kui nõukogu koosseisu kuuluvad kõikide Riigikogus esindatud erakondade esindajad. Sellega, et Riigikogu nimetab ametisse Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikmed väljendub Eesti Panga poliitiline sõltumatus täidesaatvast võimust. Nõukogu on eelkõige kontrollorgan, mis võtab vastu otsuseid kõige olulisemates küsimustes, nimetab ametisse juhtivad Eesti Panga ametnikud ning teostab nende tegevuse üle järelevalvet.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside