Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon täpsustas oma tänasel istungil valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE), millega vähendatakse põlevkivi kaevandavate ettevõtjate kulusid, võimaldades neil ajutiselt kasutada eriotstarbelist diislikütust. Eelnõu otsustati saata teisele lugemisele täiskogus 15. juunil.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk selgitas, et komisjoni täpsustus on seotud ettevõtete töökorraldusega. „ Nimelt ettevõtja, kes on riigiabi saaja selle seaduse tähenduses, võib lubada enda soetatud eriotstarbelist diislikütust kasutada seaduses nimetatud kasutusotstarbel endaga samasse kontserni kuuluval ettevõtjal või oma alltöövõtjal,“ ütles Kokk. Ta lisas, et sellisel juhul ei loeta seda kütuse müügiks vedelkütuse seaduse tähenduses ega kütuse võõrandamiseks.

Kokk selgitas, et seoses madalatele naftahindadele ja üldise nõudluse vähenemisele, on oluline toetada ja parandada põlevkivitööstuse kaevandusettevõtete finantsolukorda, et vähendada survet töökohtade kadumisele Ida-Virumaal. Põlevkivitööstuse ettevõtted annavad tööd ca 5600 inimesele lisaks allhangete ja teenuste kaudu veel ca 2000 selle piirkonna inimesele.

Rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri ei pea õigeks maksusoodustuste erisuste loomist. „Maksuerisused on libe tee, kuna alati tekkib küsimus, et miks ühed saavad ja teised ei saa. Seejärel jõutakse erisuste lõpmatule laiendamisele, mille tulemuseks on maksusüsteemi ülesehituse rikkumine ja ettevõtete ebavõrdse kohtlemise laienemine,“ ütles Lauri.

Ta selgitas, et palju mõistlikum oleks lahendada Ida-Virumaa probleeme vaadates laiemalt luues sobivad meetmed töötuks jäänutele ja töökaotuse ohus olevatele inimestele, mis sisaldavad ümberõpet, samuti ettevõtete loomiseks ja kasvuks. Selle juures on vaja arvesse võtta piirkonna ja Eesti ees seisvaid ülesandeid ja probleeme, mis on seotud nii rahvastiku dünaamika kui ka keskkonna küsimustega. „Teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni toetamine on sealjuures üks väga oluline komponent ka põlevkivi ja teiste maavarade kasutamisel,“ märkis Lauri.

Eelnõuga (203 SE) lubatakse põlevkivi kaevandavatel ettevõtjatel ajutiselt kasutada eriotstarbelist diislikütust põlevkivikaevanduste- ja karjääride territooriumitel, karjääritehnikas ja seadmetes, sealhulgas kaevandusmasinates ning põlevkivi ja tuha transpordiks kasutatavates masinates. Avalikel teedel erimärgistatud kütusega sõita ei tohi. Erimärgistatud diislikütust saab kasutada perioodil 1. juuli 2020 kuni 30. aprill 2022.

Kehtiva seaduse kohaselt on perioodil 1. mai 2020 kuni 30. aprill 2022  diislikütuse aktsiisimäär 372 eurot ning erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäär 100 eurot 1000 liitri kohta. Alates 1. maist 2022. on diislikütuse aktsiisimäär 493 eurot ning erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäär 133 eurot 1000 liitri kohta.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside