Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon arutas rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu ja otsustas saata selle esimesele lugemisele.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik selgitas, et konventsiooni eesmärk on raskete kuritegude ära hoidmiseks luua rahvusvaheline koostöö süsteem, mis tõhustab kurjategijatelt kriminaaltulu ja kuriteovahendite äravõtmist.

„Rahapesu ja terrorismi rahastamise skeemid hõlmavad üldjuhul mitmeid riike ning nende tõkestamine eeldab riikideülest koostööd. Praegu ei ole ühtki teist rahvusvahelist konventsiooni, mis oleks sarnaselt kesksel kohal nii rahapesu ja terrorismi rahastamise preventsiooni kui ka järelevalve reguleerimisel,“ märkis Korobeinik. Ta lisas, et terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamiseks rakendatavad meetmed ja rahvusvaheline koostöö on rahapesu andmebüroode töö aluseks.

Korobeinik ütles, et kuna Eesti õigus on konventsiooniga kooskõlas, siis selle ratifitseerimiseks täiendavaid muudatusi seadustes vaja ei ole. Seadusega ratifitseeritakse EN konventsioon ja luuakse võimalused selle kohaldamiseks.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk selgitas, et konventsiooni eesmärgid on ENi liikmesriikide suurema ühtsuse saavutamine, ühtse kriminaalpoliitika järgimine, nüüdisaegsete ja tõhusate rahvusvaheliste meetodite kasutamine järjest enam rahvusvaheliseks probleemiks muutuvate raskete kuritegude ärahoidmisel ja hästitoimiva rahvusvahelise koostöö süsteemi loomine.

„Konventsioon näeb ette analüüsimise, mis tähendab esmase hinnangu andmist esitatud teate asjakohasuse ja olulisuse kohta. Analüüsi tulemusel selgitatakse välja vajadus edastada teade uurimisasutustele,“ märkis Kokk. Ta lisas, et vastavalt konventsioonile mõeldakse edastamise all seda, et rahapesu andmebürood peavad teatisega edastatud infot selle analüüsimise järgselt saama jagada vähemalt riigisiseste asutustega ja teiste riikide rahapesu andmebüroodega.

Eesti allkirjastas konventsiooni 7. märtsil 2013. a. Konventsiooni on allkirjastanud 42 Euroopa Nõukogu liikmesriiki, kellest 37 on selle ratifitseerinud.

Rahanduskomisjon soovib valitsuse algatatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (583 SE) arutada täiskogu istungil 4. mail ettepanekuga esimene lugemise lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside