Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon arutas maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) , millega luuakse alus maamaksu infosüsteemi üleviimiseks Maa-ametist Maksu- ja Tolliametisse (MTA) ja otsustas saata see täiskogu istungile esimeseks lugemiseks 23. novembril.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et lisaks maamaksu infosüsteemi üleviimisega lahendatakse praktikas üles kerkinud probleem, kus maamaksuteadet ei ole võimalik väljastada maa pärijatele, kes ei ole maa omandiõigust kinnistusraamatus ümber vormistanud. „Eelnõuga täpsustatakse MTA õigust edastada vajadusel valla- või linnavalitsusele teavet maksukohustuslase maksukohustuse kohta.“ „Lisaks viiakse maamaksuseadus kooskõlla riigivaraseadusega, mille kohaselt on asjaga seotud maksude tasumise kohustus riigivara kasutajal,“ märkis Kokk. Maamaksu administreerijaks on MTA, kes arvutab tasumisele kuuluva maamaksusumma kohaliku omavalitsuse poolt maamaksu infosüsteemi kaudu esitatud alusandmete põhjal. Hetkel on maamaksu infosüsteemi vastutav töötleja Rahandusministeerium ning volitatud töötleja Maa-amet. Kuna MTA on maamaksu administreerijaks, siis peaks maamaksu infosüsteem asuma MTA-s, mitte Maa-ametis, ning olema integreeritud maamaksu arvutamiseks loodud rakendusega.

Rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd märkis, et maamaksuga seotud tegevused hakkavad toimuma ühes keskkonnas maksuhalduri juures, senise kahe süsteemi asemel Maa-ametis ja maksuhalduri infosüsteemis. Seega maamaksu infosüsteem viiakse üle Maksu- ja Tollimetisse. „Sellega saavutatakse oluline halduskoormuse vähenemine, sest ametnik saab edaspidi töötada ühes infotehnoloogilises keskkonnas, näiteks edaspidi hakkab vähem aega kuluma andmete parandamisele,“ ütles Sõerd.

Valitsuse 9. novembril algatatud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (285 SE) lahendatakse ka praktikas üles kerkinud probleem, kus maamaksu tasumisest on võimalik hetkel kõrvale hoida pärijatel, kellele on pärimise käigus küll maa omandiõigus üle läinud, kuid kes ei ole kinnistusraamatu pidajale esitanud avaldust kinnistusraamatus omaniku kande muutmiseks. Sellise olukorra vältimiseks oleks MTA-l edaspidi võimalik maamaksuteade väljastada ka maa pärijale, kellele on pärimisregistri kohaselt maa omandiõigus üle läinud.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside