Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule laekunud muudatusettepanekud ja otsustas saata eelnõu täiskogu istungile 5. mail ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar ütles, et eelnõuga tehtavate muudatuste kaudu tagame ja suurendame finantsstabiilsust. „Eelkõige on see seotud pangandussektori usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamise ning krediidiasutuste vastupanuvõime tõstmisega stressi- või kriisiolukordades,“ selgitas Savisaar. Ta lisas, et eelnõuga kehtestatakse proportsionaalsed nõuded krediidiasutusele ja seotakse need paremini krediidiasutuse võetud riskidega.

Savisaar märkis, et komisjon viis eelnõusse muudatused, millega määratakse kindlaks Riigikontrolli volitused ja õigused auditeerida Finantsinspektsiooni tegevust ning täpsustas krediidiasutustele nõutavat algkapitali suuruse määra.

Eelnõus sätestatakse, et Riigikontroll saab hinnata Finantsinspektsiooni juhtimise tulemuslikkust üksnes seoses inspektsiooni järelevalve all olevate krediidiasutuste ja investeerimisühingutega. Muudatusega antakse nüüd Riigikontrollile veidi laiem voli teha juhtimise tulemuslikkuse auditit määratlemata täpselt, millise subjektidega on tegu. See annab õiguse teha juhtimise tulemusauditit muuhulgas ka näiteks kindlustusandjate üle.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka sõnul tagatakse uute reeglitega, et pankadel oleks piisavalt kapitali ootamatute kahjude katmiseks ja nad oleksid valmis vastu pidama majanduslikele šokkidele. „Järelevalve ja kontrolli tugevdamise kaudu saame paremini tagada finantsstabiilsust,“ ütles Kokk.  Ta märkis, et eelnõusse lisasime muudatuse, mis kaitseb II ja III pensionisambast väljavõtjate raha. Muudatuse kohaselt ei kuulu panga pankrotivara hulka AS Pensionikeskus poolt sinna panka paigutatud raha, mis on mõeldud kogumispensioni sisse- või väljamaksete tegemiseks. Kui makse on teele pandud enne panga makseraskuste tekkimist või tema tegevusele piirangute kehtestamist, siis see arveldus viiakse lõpuni ka juhul, kui enne arvelduse lõpuleviimist on pank muutunud maksejõuetuks või tema tegevusele on rakendatud piiranguid.   

Valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE)  põhineb vastavatel Euroopa Liidu finantsvaldkonna õigusaktidel. Euroopa Komisjoni 2016. aasta novembris esitatud pangandusreformi pakett on samm kriisijärgse Euroopa õiguslike reformide lõpule viimise suunas. Paketi eesmärgiks seati nn riskide vähendamine pangandussektoris ja sellekohased riskide vähendamise meetmed võimaldavad edasiminekut ühtse pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu väljakujundamisel. Reformid vastavad ka G20 rahvusvaheliste partneritega kokku lepitud standarditele ja finantskriisist saadud õppetundidele.

Direktiividest tulenevad reeglid vähendavad pangandussektori riske, tugevdavad pankade võimet vastu pidada võimalikele šokkidele ja ajakohastavad pangandussektoris kehtivaid ühtseid reegleid.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside