Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil käsitleti kohustusliku pensionireformi seaduse eelnõu ja otsustati see saata täiskogu istungile esimeseks lugemiseks 2. detsembril.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk rõhutas, et eelnõuga muudetakse kohustuslik kogumispension vabatahtlikuks. „Teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine suurendab inimeste vabadust ning parandab teadlikkust pensionisüsteemist. Sellele lisaks laienevad soovijatele investeerimisvõimalused ja suureneb konkurents, mille tulemusena peavad fondihaldurid klientide hoidmiseks senisest rohkem pingutama. Eelduslikult toob see kaasa parema pensionifondide tootluse, mis tagab tulevikus omakorda suurema pensioni,“ põhjendas Kokk. Ta lisas, et seniste pensionifondide tootlusega on suur rahulolematus, mistõttu on vaja astuda samme probleemide lahendamiseks. Kokk kinnitas, et eelnõu menetlemisel on kavas laiem arutelu. Huvigruppidelt laekunud ettepanekud vaadatakse läbi enne eelnõu teist lugemist täiskogu istungil. Rahanduskomisjonis on need arutusel tuleva aasta alguses.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Maris Lauri  sõnul  ei saa II samba muutmist vabatahtlikuks kuidagi toetada, sest see tähendab tulevikus väiksemaid pensione. „Sellele viitavad kõik analüüsid ja ekspertide hinnangud. Lisaks veel võimalikud vastuolud põhiseadusega, millele on osutanud nii õiguseksperdid aga ka Justiits- ja Sotsiaalministeerium. Probleeme on ka sellega, et eelnõu on koostatud puudulikult eirates head õigusloomet ja normitehnikat,“ ütles Lauri.

Eelnõuga tehakse muudatused II pensionisamba regulatsioonis, millega lisatakse pensionikogujatele täiendavaid valikuvõimalusi. Olulisemad eelnõuga tehtavad muudatused on järgmised: inimestel tekib otsustusõigus, kas koguda pensioniraha II sambas või ei – seda nii neil, kes muudatuste jõustumisel on II sambaga juba liitunud kui ka neil, kes seda veel ei ole; lisaks pensionifondides raha kogumisele saab pärast muudatuste jõustumist koguda raha ka pensioni investeerimiskonto kaudu; inimestel tekib õigus võtta II sambas kogutav raha teatud tingimustel kasutusele juba pensioni kogumise ajal; pensioniikka jõudes on iga inimese enda otsustada, mil viisil kogutud raha kasutada.

Valdav osa eelnõuga tehtavatest muudatustest rakendub aastal 2021. See eeldab mitme II samba toimist toetava IT-süsteemi arendamist ja muude ettevalmistuste tegemist aastal 2020.

Komisjoni istungil osales ja jagas selgitusi rahandusminister Martin Helme.

Valitsuse algatatud  kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine on täiskogu istungil 2. detsembril.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside