Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon täpsustas oma tänasel istungil Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõus menetlustoimingute läbiviimisega seotutud sätteid ja otsustas saata eelnõu teisele lugemisele 8. juunil.

Rahanduskomisjoni algatatud eelnõuga laiendatakse riikliku finantsjärelevalvega seonduva teabe avaldamise aluseid ning luuakse Finantsinspektsiooni seaduses õiguslik alus hoiatusteadete avaldamiseks. Eelnõu võimaldab Finantsinspektsioonil avaldada hoiatusteateid ja hoiatada avalikkust nõuetele mittevastavatest tegevustest ja vastavatest kahtlustest finantsjärelevalve valdkonnas.

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar ütles, et muudatusega antakse Finantsinspektsioonile kindel seaduslik alus hoiatusteadete avaldamiseks. „Selline hoiatusteadete avaldamine on tavapärane ka muudes riikides. Nende kaudu teavitatakse avalikkust sellest, kas tasub oma raha teatud ettevõtmistega siduda või mitte,“ selgitas Savisaar. Ta tõi esile, et muudatusega on praegu kiire just sellepärast, et kui teise pensionisamba raha vabaneb, on oht, et tegutsema hakkab rohkem isikud, kes pakuvad inimestele mingeid investeerimisvõimalusi või muid  finantstooteid selleks tegevusluba omamata. „On väga mõistlik, kui Finantsinspektsioonil on selleks ajaks olemas kindel õiguslik alus sellekohaseid hoiatusteateid avalikustada,“ märkis Savisaar. Ta viitas asjaolule, et seni sellist õigust Finantsinspektsioonile ei olnud. Muudatus tuleneb Riigikohtu soovitusest, et selline õigus peaks olema selgelt reguleeritud seadusega.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk toonitas, et olukord finantsturul nõuab järelevalve tugevdamist, millest annavad märku II pensionisamba vahenditega seotud tehingud. „Arvestades üha kasvavat finantsteenuste turgu ja uut sorti teenuste turule tulekut, kasvab üha enam tõenäosus, et avalikkuse jaoks „reklaamitakseˮ välja selliseid finantsteenuseid või -tooteid, mille osutamiseks või pakkumiseks võib olla vajalik Finantsinspektsiooni tegevusluba, kuid vastavat teenust või toodet pakkuval isikul seda ei ole,“ märkis Kokk.

Rahanduskomisjon tegi täiskogule ettepaneku Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside