Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, millega laiendatakse riikliku finantsjärelevalvega seonduva teabe avaldamise aluseid ning luuakse Finantsinspektsiooni (FI) seaduses õiguslik alus hoiatusteadete avaldamiseks.

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar ütles, et komisjon algatas eelnõu seoses vajadusega teavitada tarbijaid põhjendatud ohtudest finantsjärelevalve valdkonnas. „Eelnõu võimaldab Finantsinspektsioonil avaldada hoiatusteateid  nõuetele mittevastavatest tegevustest finantsjärelevalve valdkonnas,“ ütles Savisaar.

Ta selgitas, et teavitused võimaldavad varakult anda Eesti avalikkusele teavet finantssektoriga seonduvatest riskidest ja teavitada tarbijaid põhjendatud ohtudest finantsjärelevalve valdkonnas.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk ütles: „Arvestades üha kasvavat finantsteenuste turgu ja uut sorti teenuste turule tulekut, kasvab üha enam tõenäosus, et avalikkuse jaoks ˮreklaamitakseˮ välja selliseid finantsteenuseid või -tooteid, mille osutamiseks või pakkumiseks võib olla vajalik FI tegevusluba, kuid vastavat teenust või toodet pakkuval isikul seda ei ole.“  Ta märkis, et sellisel juhul on äärmiselt oluline, et FI-l oleks võimalus avalikkust sellest koheselt ka teavitada või hoiatada.  

Rahanduskomisjon otsustas saata Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) täiskogu istungile 11. mail ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: 
[email protected]

 

 

Tagasiside