Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas oma tänasel videoistungil läbi vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise eelnõule laekunud muudatusettepanekud.

Eelnõu täpsustab erimärgistatud diislikütuse kasutamise korda, et vähendada põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatava erimärgistatud diislikütuse väärkasutamist ja suurendada aktsiisilaekumist.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik selgitas, et komisjon ei toetanud muudatusettepanekut, millega sooviti lubada erimärgistatud diislikütuse (EDK) kasutamist ka kütmise ja soojusenergia tootmise eesmärgil. „See ettepanek oleks olnud kõrvalekaldumiseks seadusega kavandatud eesmärgi täitmisest,“ ütles Korobeinik.

Kehtiv seadus võimaldab käesoleval ajal enne erimärgistatud diislikütuse müüki teha üksnes formaalset kontrolli, mis ei taga aktsiisisoodustuse sihipärast kasutamist. Praegu on ostja kohustatud müüjale suuliselt teatama kütuse kasutusotstarbe. Seega ei ole tegelikkuses eriotstarbelise diislikütuse ostmisel hetkel piiranguid ning see on kättesaadav kõikidele, kes ostuhetkel ütlevad kütuse kasutusotstarbeks põllumajanduse või kalanduse. „Muudatuse tulemusena ei ole eriotstarbeline diislikütus enam kättesaadav kõikidele isikutele, vaid üksnes neile, kel on vastav ostuõigus,“ ütles Korobeinik.

Eelnõu näeb ette, et eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks ja kasutamiseks on vajalik  eriotstarbelise diislikütuse ostuõigus, mille andmise otsustab põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA). Seega igale soovijale enam aktsiisisoodustusega kütust ei müüda. Ostuõigus antakse üksnes põllumajandus- ja kalandussektoris tegutsevale juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale. Eriotstarbelise diislikütuse müüja peab enne müüki kontrollima, kas isikul on ostuõigus. Sarnast lähenemist kasutatakse ka Lätis ja Leedus.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk märkis, et kahjuks ei leidnud toetust ettepanek lubada erimärgistatud diislikütuse kasutamist ka kütmise ja soojusenergia tootmise eesmärgil. „Kuna EDK aktsiisimäär on oluliselt madalam, kui diislikütuse või kerge kütteõli nö aktsiisimäär, siis tooks EDK kasutamise võimaldamine kütmiseks arvestatava kulude kokkuhoiu õlikatelt omavatele koduomanikele ja ettevõtetele,“ nentis Kokk. Ta lisas, et naaberriigid on need aktsiisid hoidnud madalal tasemel.

Kokk nägi samuti probleemi uus kord võib tekitada bürokraatlikke probleeme põllumeeste ja kütusemüüjate hulgas, samuti raskendada talunikel kütuse kättesaadavust ning tuua tanklaomanikele uute IT lahenduste rakendamisel erakorralisi kulutusi.

Rahanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE) täiskogu istungile 22. veebruaril ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside