Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni istungil toetati Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) põhikirja muutmist, mis laiendab panga võimalusi investeerida otse ettevõttesse ja omandada seal osalus.

„Muudatuse tulemusel saab pank lisaks laenudele ja garantiidele võimaluse hakata osalema omakapitali investeeringutes,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, kes on ka NIBi kontrollikomitee liige. Ta selgitas, et Balti riikide kapitaliturg on noor ja mistõttu võiks panga osalemine ettevõtetes elavdada ja mitmekesistada kapitaliturgu. „Panga uute võimaluste kasutamine laiendab meie investeerimisvõimalusi,“ märkis Kokk. Positiivne on ka asjaolu, et juhul kui NIB tegutseb projektis rakenduspartnerina, siis aitab see suure tõenäosusega panga usaldusväärsuse kaudu kaasata teisi partnereid ning tagada projekti edukas elluviimine.

„Kui varem oli NIBi tegevus piiritletud laenude ja garantiide andmisega, siis põhikirja muudatustega on nüüd võimalus pakkuda ka omakapitali investeeringuid. Täiendava omakapitali pakkujana aitab NIB siinsetel ettevõtetel teha kapitaliinvesteeringuid tootlikkuse tõstmiseks, aga ka keskkonnahoidlikku ja kestlikku arengusse. NIBi laiendatud investeerimismandaat võimaldab ka kasvufaasis ettevõtete rahastamist“ ütles rahanduskomisjoni liige Andres Sutt. Ta tõi esile, et muudatusega suureneb NIBi pakutav tootevalik, mis aitab parandada panga võimalusi suunatud rahastamiseks.

NIB põhikirja muudatustega täiendatakse panga juhatajate nõukogu pädevust. Põhikirja lisatakse, et juhatajate nõukogu, mis koosneb panga liikmesriikide rahandusministritest, pädevuses on panga kapitali ja likviidsuse juhtimise põhimõtteid käsitlevate otsuste tegemine.

Lisaks tehakse põhikirjas muid muudatusi selle kohta, mille üle otsustamine on juhatajate nõukogu pädevuses ning mille eesmärkideks on panga vahendite tõhusam kasutamine ja panga finantsjuhtimise raamistiku kaasajastamine.

Rahanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE) esimesele lugemisele täiskogu istungil 6. mail.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside