Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni liikmed eesotsas komisjoni aseesimehe Taavi Rõivasega kohtusid täna Toompeal Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Corina Cretuga.

Keskne kõneaine oli Euroopa Liidu uus mitmeaastane finantsraamistik ja ühtekuuluvuspoliitika.

Cretu andis ülevaate Euroopa Komisjoni pakutud kavast Euroopa Liidu järgmise rahastamisperioodi vahendite eraldamise kohta, samuti ühtekuuluvusfondi vahendite jagamise kohta. Euroopa Komisjoni pakutud kava kohaselt väheneksid seoses riigi jõukuse kasvuga Eestile eraldatavad ühtekuuluvusvahendid, kuid samas kasvaksid põllumajandustoetused ning võimalused taotleda vahendeid suurprojektidele. 

Rõivase sõnul saame esitatud rahastamisplaani suhtuda ettevaatliku optimismiga, sest riikidel, kelle sisemajanduse kogutoodang on kasvanud üle 75 protsendini Euroopa Liidu keskmisest, vähenevad ühtekuuluvustoetused oodatud 45 protsendi asemel 24 protsendi võrra ning mitmed muud laekumised kompenseerivad selle vähenemise. Kokku jäävad eurotoetused järgmise seitsme aasta jooksul senisega samasse suurusjärku. „Ühtekuuluvusfondi vähenemise taga on Eesti kiire majanduskasv viimase seitsme aasta jooksul ning meie jõukuse jõudmine 76 protsendini Euroopa Liidu keskmisest. Samas oodati märksa järsumat langust ning Komisjoni tehtud ettepanek on mõistlik kompromiss,“ ütles Rõivas. Ta selgitas, et Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks ELi eelarves Eestile eraldatavad summad elaniku kohta suurimad kogu ELis.

Rõivas rõhutas kohtumisel vajadust järgida ELi vahendite eraldamisel liikmesriikide vahelise võrdsuse põhimõtet  ja toonitas ühtekuuluvusfondi vahendite eraldamise tähtsust eri piirkondade võrdsuse tagamiseks. Põllumajandustoetuste jagamisel tuleks Rõivase sõnul lähtuda ühtlasemast jaotusest.

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik tutvustas ka Euroopa Liidu uue mitmeaastase finantsraamistiku menetlemise ajakava.

 Pildid kohtumiselt:

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside