Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel videoistungil koos huvigruppidega ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalvääringutega seotud seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on maandada virtuaalvääringute valdkonnas toime pandava rahapesu, terrorismi rahastamise ning massihävitusrelvade leviku rahastamise riske.

Eelnõuga kavandatakse Rahapesu Andmebüroo pädevuse tugevdamist virtuaalvääringute teenuse loamenetluses ja järelevalves ning rahvusvahelisele standardile vastavate nõuete sätestamist virtuaalvääringu teenuse pakkujatele.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik selgitas, et eelnõus olev virtuaalvääringu teenuse pakkujatega seonduv regulatsioon kannab eesmärki kiiresti maandada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, samas oli selle väljatöötamine Rahandusministeeriumis väga kiire ja osa küsimustest on veel üleval.

„Eelnõu hõlmab virtuaalvääringute teenuse osas neid muudatusi, mis on vajalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide maandamiseks enne ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalvääringutega seotud seaduse (ÜMIVS) jõustumist. Seadusandja eesmärk on rahapesu riske maandada, kuid samas võimaldada virtuaalvääringu teenusepakkujatel Eesti turul tegutseda ka edaspidi,“ märkis Korobeinik. 

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk selgitas, et eelnõuga tõstetakse virtuaalvääringu teenuse pakkujate osa- ja omakapitalinõuet 12 000 eurolt 125 000 euroni ja sõltuvalt tegevusalast 350 000 euroni.

„Eelnõuga tehtav muudatus koos omavahendite nõude kehtestamise ja audiitorkontrolli nõudega tagab ettevõtete parema kapitaliseerituse, mis omakorda kaitseb võlausaldajaid ja kliente,“ ütles Kokk. Ta märkis, et koos riigilõivu tõusuga 3200 euro pealt 10 000 euroni ja ettevõtte tegevusloa muutmise riigilõivu kehtestamisega 3300 euro määras tõuseb ettevõtte loomise kallidus, mis omakorda vähendab nende isikute huvi tegevusloa vastu, kes ei kavatse tegevusalal tegutsema asuda.

Eelnõuga kehtestatakse kõrgharidusnõue ja kaheaastase erialase töökogemuse nõue virtuaalvääringu teenuse pakkuja juhatuse liikmetele ning piiratakse sama juhatuse liikme ja kontaktisikuga seonduvate virtuaalvääringu teenuse pakkujate arvu. Kontaktisik on ettevõttes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise osas vastutust kandev isik, kes on Rahapesu Andmebüroo esmakontakt ettevõtjaga. Muudatus raskendab äritegevust, mis seisneb ühe isiku poolt massiliselt tegevusloaga ettevõtete loomist ja seejärel nende müüki. Samuti pärsib muudatus võimalusi kasutada nn „tankiste“.

Lisaks on eelnõus muudatused kasusaajate andmekogu asutamisega seonduvalt, mis võimaldavad pankadel esitada vajadusel pangasaladust andmekogule ja registripidajal määrata valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise korral trahvi. Rahapesu Andmebüroole antakse õigus teostada oma töötajate ja ametnike osas taustakontrolle.

Komisjonis toimunud arutelul osalesid ja esitasid oma seisukohad Asutajate Seltsi, Eesti Krüptoraha Liidu, Eesti Pangaliidu, FinanceEstonia, Instacoins Estonia OÜ, Oblicity Estonia OÜ, Single.Earth OÜ, xChange AS, Eesti Panga, Rahapesu Andmebüroo ja Rahandusministeerium esindajad.

Rahanduskomisjon otsustas jätkata valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) arutelu 8.veebruaril toimuval komisjoni istungil.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside